Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài
 • Quyết định 74/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  doc17p lythong 18-08-2009 74 5   Download

 • Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf21p lawttnh13 13-11-2009 55 3   Download

 • Thông tư 04/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

  doc10p quynhson 19-08-2009 89 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BKH-BTC về việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawgd7 22-11-2009 48 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf31p cobetocroi 27-05-2011 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản