Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng
 • Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

  doc7p sontinh 18-08-2009 156 29   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng các phường thuộc quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

  pdf11p lawttnh19 19-11-2009 36 5   Download

 • Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng quận và thanh tra xây dựng 10 phường - quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

  pdf16p lawttnh14 13-11-2009 21 4   Download

 • Quyết định số 435/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

  pdf16p lawttnh23 19-11-2009 22 4   Download

 • Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 48 4   Download

 • Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành từ 20/12/2001 theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 193/QĐ-TTg). Thế nhưng đã 4 năm trôi qua, đến nay toàn quốc mới chỉ có 2 tỉnh là Yên Bái và Trà Vinh thành lập được Quỹ bảo lãnh tín dụng. Không phải các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố không thông suốt chủ trương mà ngược lại.

  pdf3p quochung 21-07-2009 1281 553   Download

 • Tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay theo nguyên tắc có hoàn trả và có lãi suất. Bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Căn cứ theo khoản 01 Điều 03 của Quy chế cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với khách hàng (QĐ 1627) “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục...

  pdf82p bidao13 19-07-2012 193 65   Download

 • Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn, có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là người cư trú ở Việt Namvay của các tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài khác.

  ppt26p kieunhu11993 28-05-2013 54 16   Download

 • Quyết định 69/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

  pdf9p ngoctrang 17-08-2009 92 6   Download

 • Quyết định số 1589/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Pháp chế

  pdf7p lawttnh19 19-11-2009 49 4   Download

 • Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng

  doc8p diemuyen 19-08-2009 43 2   Download

Đồng bộ tài khoản