Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 92 kết quả Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin
 • Quyết định 594/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thuế

  pdf17p crispy 07-08-2009 187 46   Download

 • Quyết định số 594/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thuế

  pdf17p baoliem 17-10-2009 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf23p thanlorax 05-04-2013 19 2   Download

 • Bài báo trình bày việc ứng dụng công nghệ thông tin nhóm trong tự động hóa thiết kế quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí với sự trợ giúp của máy tính. Từ đó các tác giả đã thiết kế xây dựng nột phần mềm có chức năng quản lý các cơ sở dữ liệu công nghệ, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo một hoặc một nhóm các sản phẩm cơ khí.

  pdf4p nganga_06 05-10-2015 23 3   Download

 • Quyết định số: 252/QĐ-BGTVT ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải; căn cứ nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf19p codon_06 09-01-2016 11 0   Download

 • Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi rất lớn trong công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại Hệ thống KBNN...

  pdf78p muathulamebay 16-08-2010 716 243   Download

 • Ngày nay vấn đề ứng dụng công nghệ GPS vào lĩnh vực trắc địa nói chung và trắc địa công trình nói riêng đã trở nên phổ biến. Với các trị đo cạnh ngắn và liên kết trong một mạng lưới chặt chẽ, công nghệ GPS có tiềm năng đạt được độ chính xác cao về vị trí tương hỗ giữa các điểm trong lưới đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn chặt chẽ của các mạng lưới chuyên dùng trong TĐCT.

  doc38p congmda91 21-04-2013 197 63   Download

 • [H]Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường;việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ;đối...

  pdf32p quanglinh 23-10-2009 57 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày...

  pdf15p thanlorax 05-04-2013 48 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf23p thanlorax 05-04-2013 55 2   Download

 • Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf8p nanghoong 31-03-2014 17 0   Download

 • Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  pdf5p kimoanh13 31-03-2014 22 2   Download

 • Quyết định 358/2013/QĐ-UBND về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 13 0   Download

 • Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2014.

  pdf15p thuthum 16-04-2014 20 0   Download

 • Quyết định 887/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

  pdf11p thuthum 16-04-2014 25 0   Download

 • Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 11 0   Download

 • Con người - với khả năng tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ, không giới hạn ngày càng chinh phục nhiều thách thức, vấn đề trong cuộc sống. Sự thay đổi các chế độ xã hội chung quy lại cũng từ sự thay đổi về công cụ và phương thức sản xuất, từ đó đưa xã hội con người phát triển từng bước lên một bậc cao hơn.

  pdf21p online_12 08-11-2013 46 9   Download

 • Đất đai được sử dụng cho các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Việc mở rộng các khu công nghiệp, các khu chế xuất, việc mở rộng các đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông lâm ngư nghiệp,... đều phải sử dụng đất đai.

  pdf10p banhbeonhantom 22-07-2013 39 8   Download

 • Trong những năm gần đây, độ che phủ rừng tăng tuy nhiên chất lượng rừng ở Nghệ An nói chung và lưu vực thượng nguồn sông Cả nói riêng đều giảm sút do ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế xã hội và áp lực gia tăng dân số. Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đã được ứng dụng để nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất rừng và đề xuất phương hướng sử dụng đất rừng hợp lý tại vùng lưu vực thượng nguồn sông Cả.

  pdf9p kem3mau 13-06-2013 135 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tool ứng dụng quy trình sử dụng bộ lọc trong shnipping mask', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p 951864273 14-05-2012 82 25   Download

Đồng bộ tài khoản