» 

Quy Chuẩn Bộ Công Thương

 • QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

  QCVN 01:2008/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật

  pdf 24p dinhlan05012 31-05-2011 259 91

 • QUYẾT ĐỊNH BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 12/2008/QĐ-BCT

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  doc 32p le_ut_huong 02-06-2011 89 17

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ QCVN 01:2011/BCT

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ QCVN 01:2011/BCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  pdf 183p meoconanca 28-02-2011 572 181

 • Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

  pdf 264p meodomayman 01-08-2012 157 121

 • Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 1

  BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 40/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng...

  pdf 2p happyday_1212 25-01-2011 254 117

 • Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 2

  QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 5 KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility

  pdf 10p happyday_1212 25-01-2011 185 105

 • QCVN QTĐ-6:2009/BCT

  QCVN QTĐ-6:2009/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. tập 6 vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện. Quy định này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cần được thực hiện trong quá trình vận hành và bảo dưỡng các công trình thuỷ công và thiết bị cơ khí phụ trợ của nhà máy thủy điện, thiết bị của nhà máy nhiệt điện, thiết bị điện trong lưới điện nhằm...

  pdf 50p dinhlan05012 31-05-2011 161 74

 • Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 16

  QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 1 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT

  pdf 20p happyday_1212 25-01-2011 117 68

 • Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16

  Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16_ Công trường xây dựng. Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo quá trình thi công xây lắp phải: 1/ Bảo vệ được môi trường và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho cư dân xung quanh công trường xây dựng. 2/ Bảo đảm an toàn và điều kiện sử dụng bình thường cho công trình, hệ thống kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ cây xanh, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng...

  pdf 2p tuongvan 04-09-2009 111 37

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 7 Thi công các công trình điện

  Quy chuẩn kỹ thuật điện bao gồm các quy định về thiết kế, xây lắp, vận hành và kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện và phân phối điện năng . Quy chuẩn kỹ thuật điện do Bộ Công thương chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

  doc 60p quangvt20 12-04-2013 76 17

 • QCVN 09:2010/BTC

  QCVN 09:2010/BTC.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, thủ tục giao nhận, bảo quản và công tác quản lý đối với nhà bạt cứu sinh nhập kho dự trữ nhà nước sử dụng để sinh hoạt tạm trú, tránh mưa, nắng trong các tình huống cứu hộ cứu nạn.

  pdf 11p dinhlan05012 31-05-2011 75 15

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

  Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...

  doc 3p quangvt20 12-04-2013 33 9

 • QCVN 08:2010/BTC

  QCVN 08:2010/BTC. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, thủ tục giao nhận, bảo quản và công tác quản lý đối với xuồng nhập kho dự trữ nhà nước.

  pdf 9p dinhlan05012 31-05-2011 80 9

 • Danh mục quy chuẩn Việt Nam đã ban hành - cập nhật 25/12/2012 theo bộ ban hành QCVN

  Danh mục quy chuẩn Việt Nam đã ban hành được cập nhật đến ngày 25/12/2012 và được xếp theo bộ ban hành QCVN. Giúp các bạn nắm được kiến thức thông tin về quy chuẩn Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  doc 21p thitham 11-01-2014 24 7

 • Chỉ thị Bộ công thương

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 và số 26/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty, các Sở...

  doc 13p konbetocroi 05-09-2012 26 4

 • Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 50/2008/qđ-btttt về việc ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p lawttnh16 13-11-2009 26 3

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7: 2012/BLĐTBXH

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG National technical regulation on safe work of lift appliances Lời nói đầu QCVN 7: 2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm...

  pdf 5p 2namsau 29-05-2012 133 40

 • Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an theo một trong 3 cách sau đây: + Trực tiếp nộp hồ sơ: Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân...

  doc 3p quochung 09-09-2009 211 33

 • Quyết định 54/2008/QĐ-BCT

  Quyết định 54/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

  pdf 2p lawttnh13 13-11-2009 86 20

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2012/BLĐTBXH

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP - BỘ LỌC BỤI QCVN 08: 2012/BLĐTBXH do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi biên soạn, Cục An toàn lao động trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH.

  pdf 3p coolandclean 23-05-2012 110 13

 • + Xem thêm 212 Quy Chuẩn Bộ Công Thương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản