Quy chuẩn nhà nước

Xem 1-20 trên 1359 kết quả Quy chuẩn nhà nước
 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 185:1974 về Ký hiệu điện trên mặt bằng được ban hành để thay thế TCVN 185:1965. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thiết bị, khí cụ và phần tử mang điện trên mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 11 8   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1757:1975 về Khuyết tật gỗ - Phân loại, tên gọi định nghĩa và phương pháp xác định áp dụng cho tất cả các loại gỗ. Tiêu chuẩn quy định phân thành các nhóm, loại, hình dạng và biến dạng chính của khuyết tật gỗ.

  doc28p thangnamvoiva19 13-09-2016 10 5   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1905:1976 về Đai ốc sáu cạnh (tinh) - kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 114:1963. Tiêu chuẩn quy định kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng. Mời các bạn tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva24 13-10-2016 12 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1915:1976 về Mũ ốc - Kích thước quy định kết cấu và kích thước của mũ ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng, phần phụ lục quy định khối lượng của mũ ốc thép có ren bước lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 10 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 138:64 áp dụng cho axit sunfuric acquy sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các axit sunfuric acquy được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thangnamvoiva17 04-09-2016 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3793:1983 quy định yêu cầu kỹ thuật của natri hidroxit kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn với điện cực thủy ngân hoặc điện cực grafit có màng ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3795:1983 quy định phương pháp chuẩn độ xác định natri hidroxit với hàm lượng lớn hơn 10 %, tổng lượng bazơ trên 10 % và natri cacbonat trong khoảng từ 0,1 % đến 3 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p thangnamvoiva17 04-09-2016 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3798:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat từ 0,01% đến 1 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2019:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phương pháp xác định kích thước của lò xo quy định phương pháp xác định kích thước của lò xo xoắn trụ nén và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1816:1976 về Gang thép - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng coban quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng coban: Từ 0,05 đến 3% theo phương pháp so màu với muối nitrozo - R, trên 0,5% theo phương pháp khối lượng với 1 nitrozo - 2 naftola.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 5 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1819:1976 về Gang thép - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng mangan quy định phương pháp xác định hàm lượng mangan đến 5,0%. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1782:76 về Len dệt thảm - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len mộc dùng để dệt thảm, các chỉ tiêu khuyết tật bề mặt của len mộc và len thành phẩm,...

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1783:1976 về Len dệt thảm - Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định quy trình ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 5 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1525:1986 về gỗ tròn - Phương pháp tẩm khuyếch tán quy định phương pháp tẩm khuyếch tán cho gỗ tròn sử dụng nguyên như cột điện, trụ mỏ, cọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva10 01-08-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3796:1983 quy định các phương pháp xác định hàm lượng natri clorua: Phương pháp thủy ngân, phương pháp bạc khi hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,01 %, phương pháp đo độ đục khi hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,01%.

  pdf4p thangnamvoiva17 04-09-2016 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3797:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt chuyển ra sắt ( III ) oxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3799:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri sunfat quy định phương pháp so độ đục xác định hàm lượng natri sunfat từ 0,01% đến 0,1 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3800:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê quy định phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê với lượng trên 0,0015 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3801:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì quy định phương pháp hidro sunfua xác định kim loại nặng tính chuyển ra chì với hàm lượng từ 0,0005 đến 0,0025 %.

  pdf1p thangnamvoiva17 04-09-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3802:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic quy định phương pháp so màu để xác định hàm lượng axit silixic trong khoảng từ 0,001 đến 0,5 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 10 1   Download

Đồng bộ tài khoản