Quy chuẩn nhà nước

Xem 1-20 trên 1365 kết quả Quy chuẩn nhà nước
 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 185:1974 về Ký hiệu điện trên mặt bằng được ban hành để thay thế TCVN 185:1965. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thiết bị, khí cụ và phần tử mang điện trên mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 13 8   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1757:1975 về Khuyết tật gỗ - Phân loại, tên gọi định nghĩa và phương pháp xác định áp dụng cho tất cả các loại gỗ. Tiêu chuẩn quy định phân thành các nhóm, loại, hình dạng và biến dạng chính của khuyết tật gỗ.

  doc28p thangnamvoiva19 13-09-2016 14 7   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1905:1976 về Đai ốc sáu cạnh (tinh) - kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 114:1963. Tiêu chuẩn quy định kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng. Mời các bạn tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva24 13-10-2016 15 5   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3793:1983 quy định yêu cầu kỹ thuật của natri hidroxit kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn với điện cực thủy ngân hoặc điện cực grafit có màng ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 21 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3795:1983 quy định phương pháp chuẩn độ xác định natri hidroxit với hàm lượng lớn hơn 10 %, tổng lượng bazơ trên 10 % và natri cacbonat trong khoảng từ 0,1 % đến 3 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p thangnamvoiva17 04-09-2016 23 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1824:1976 qui định phương pháp thử kéo dây kim loại đen, kim loại màu và các hợp kim của chúng, để xác định những đặc trưng cơ học sau: Giới hạn tỷ lệ (quy ước); giới hạn chảy (quy ước); giới hạn chảy (vật lý); giới hạn bền; độ dãn dài tương đối; độ thắt tương đối sau khi đứt; độ đứt khi có mối thắt.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 5 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1876:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (thô) - Kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 72-1963. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 4 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1915:1976 về Mũ ốc - Kích thước quy định kết cấu và kích thước của mũ ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng, phần phụ lục quy định khối lượng của mũ ốc thép có ren bước lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 12 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 138:64 áp dụng cho axit sunfuric acquy sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các axit sunfuric acquy được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thangnamvoiva17 04-09-2016 18 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3798:1983 về Natri hydroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng natri clorat từ 0,01% đến 1 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p thangnamvoiva17 04-09-2016 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 102:1963 về Đai ốc thô sáu cạnh - Kích thước quy định kích thước chuẩn và phép tính kích thước đối với các đai ốc thô sáu cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva18 05-09-2016 10 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 103:1963 về Đai ốc thô sáu cạnh to - Kích thước quy định kích thước chuẩn và phép tính kích thước đối với các đai ốc thô sáu cạnh to. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva18 05-09-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 104:1963 về Đai ốc thô sáu cạnh, xẻ rãnh - Kích thước quy định kích thước chuẩn và phép tính kích thước đối với các đai ốc thô sáu cạnh, xẻ rãnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva18 05-09-2016 5 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1043:1971 về Then bằng cao quy định kích thước mặt cắt của then bằng cao và rãnh then phải theo những chỉ dẫn ở hình 1, bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva18 05-09-2016 10 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2019:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phương pháp xác định kích thước của lò xo quy định phương pháp xác định kích thước của lò xo xoắn trụ nén và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1816:1976 về Gang thép - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng coban quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng coban: Từ 0,05 đến 3% theo phương pháp so màu với muối nitrozo - R, trên 0,5% theo phương pháp khối lượng với 1 nitrozo - 2 naftola.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 5 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1819:1976 về Gang thép - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng mangan quy định phương pháp xác định hàm lượng mangan đến 5,0%. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước được ban hành để thay thế cho TCVN 85-1963. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

  doc7p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3624 - 81 Các mối nối tiếp xúc điện quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử. Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho các mối nối tiếp xúc các cực của thiết bị điện và các thiết bị điện thông dụng: Các khí cụ các máy điện, máy biến áp, thiết bị phân phối, dây dẫn điện đường cáp chuyên tải, đường dây trên không, các thiết bị tự động, điểu khiển và bảo vệ.

  doc14p girl_84 13-05-2016 16 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1782:76 về Len dệt thảm - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len mộc dùng để dệt thảm, các chỉ tiêu khuyết tật bề mặt của len mộc và len thành phẩm,...

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 10 1   Download

Đồng bộ tài khoản