Quy chuẩn Quốc gia

Xem 1-20 trên 5555 kết quả Quy chuẩn Quốc gia
 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5921:1995 qui định phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng asen trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng asen là nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất trong đồng và các loại hợp kim đồng.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 9 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5922:1995 quy định kích thước và sai lệch của thanh tròn, vuông hoặc sáu cạnh, được ép đùn làm từ đồng và hợp kim đồng gia công áp lực có đường kính hoặc chiều rộng mặt cắt từ 10 mm đến 100 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva15 22-08-2016 9 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5920:1995 qui định phương pháp chuẩn độ chiết để xác định hàm lượng chì trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng chì là nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất trong đồng và hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 12 2   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia QCVN 09 : 2014/BTNMT nêu lên quy chuẩn về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

  doc9p hanh_bio 25-07-2016 18 1   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5923:1995 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên thử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm của các loại đồng và hợp kim đồng, trừ các hợp kim đồng chứa lớn hơn 10 % (m/m) chì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 13 1   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5916:1995 về Hợp kim đồng − Xác định hàm lượng niken (hàm lượng thấp) − Phương pháp quang phổ dimethylglyoxime qui định phương pháp quang phổ Dimethylglyoxime để xác định hàm lượng niken của hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 24 0   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5918:1995 về đồng và Hợp kim đồng – Xác định hàm lượng mangan – Phương pháp quang phổ qui định phương pháp quang phổ xác định hàm lượng mangan trong đồng và hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 16 0   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5924:1995 quy định phương pháp quang phổ môlipdôvanadat để xác định hàm lượng phốt pho trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng phốt pho từ 0,0005 % đến 0,5 % (m/m) trong các loại đồng và hợp kim đồng.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 9 0   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5925:1995 về Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng crôm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định crôm trong đồng-crôm, trong đồng hợp kim và không hợp kim.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 10 0   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 40/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

  pdf2p happyday_1212 25-01-2011 303 122   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 5 KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 247 114   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 5574:2012 thay thế cho TCVN 5574:1991 theo đó TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn quốc gia. Nội dung của Tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ đơn vị đo và ký hiệu, chỉ dẫn chung, bêtông...

  pdf168p lg123456 15-03-2014 138 86   Download

 • QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 1 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT

  pdf20p happyday_1212 25-01-2011 157 76   Download

 • Đây là quy định về quy chuẩn quốc gia về lưới tọa độ 2009 gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  pdf35p bigstar19 03-04-2011 221 60   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT 1. 2. Các dây dẫn trên không và các dây chống sét (số lượng, độ bện chặt, các hư hỏng...) Phụ kiện Chủ sở hữu phải kiểm tra tổng thể để đảm bảo rằng không có sự bện lỏng hay hư hỏng nào đối với dây dẫn và dây chống sét và mô men xoắn tại các điểm nối đạt giá trị quy định trong yêu cầu kỹ thuật thi công. Điều 13. Kiểm tra mối nối dây dẫn Phải kiểm tra điều kiện ép của các ống nối được sử dụng để nối dây dẫn và...

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 191 104   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT Điều 34. Các hạng mục kiểm tra dao cách ly 1. Đo điện trở cách điện (1) Đo điện trở cách điện của phần dẫn điện sơ cấp Điện trở cách điện giữa phần dẫn điện sơ cấp với đất, giữa các cực cần được đo bằng mêgôm met 1000 V để kiểm tra giá trị điện trở cách điện không thấp hơn 1000 MΩ.

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 245 102   Download

 • 1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia bao gồm: tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. 2.

  pdf14p ferari 21-08-2010 720 95   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT (2) Đo các điện trở cách điện của mạch thứ cấp và mạch điều khiển Các điện trở cách điện giữa các mạch thứ cấp và mạch điều khiển với đất phải được đo bằng mêgôm met có điện áp 500 V để đảm bảo rằng các giá trị lớn hơn 2 MΩ. 2. Đo tỷ số biến đổi Phải đo tỷ số biến đổi đối với từng cực của các máy biến điện áp.

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 169 80   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT Chương 6 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Mục 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 57. Quy định chung Việc kiểm tra này phải được thực hiện định kỳ bằng mắt và đo lường nếu cần thiết, để duy trì sự làm việc bình thường đồng thời ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra với lưới điện. Điều 58. Tần suất của kiểm tra định kỳ Tần suất kiểm tra phải được ấn định theo quyết định của người có trách nhiệm quản lý thiết bị, ...

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 189 75   Download

 • Quy định này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cần được thực hiên trong quá trình vận hành và bảo dưỡng các công trình thủy công và thiết bị cơ khí phụ trợ của nhà máy thủy điện, thiết bị điện trong lưới điện nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và độ tin cậy của các phương tiện và thiết bị liên quan.

  pdf20p happyday_1212 25-01-2011 159 75   Download

Đồng bộ tài khoản