Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xem 1-20 trên 64 kết quả Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 • Trong các mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được Ngân hàng Thế giới đánh giá là thành công tại các nước đang phát triển thì mô hình ở Colombia được cho là có những điểm tương đồng với điều kiện của Việt Nam. Bài viết đề cập mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại Colombia để đưa ra những đề xuất cho việc hoàn thiện, phát triển mô hình quỹ này tại Việt Nam.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 2 1   Download

 • Cùng tham khảo Thông tư 49/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư phát triển địa phương, thông tư này được căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

  doc80p catbui 07-05-2009 608 146   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường huy động vốn của quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trình bày lý luận cơ bản về tăng cường huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, thực trạng và giải pháp tăng cường huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 101 47   Download

 • Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập

  doc18p trinhnk 23-07-2010 165 34   Download

 • Công văn 4572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 146 9   Download

 • Công văn 1052/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Quỹ Đầu tư phát triển địa phương"

  pdf1p lythong 18-08-2009 63 6   Download

 • Công văn 608/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn của WB

  pdf1p lythong 18-08-2009 105 4   Download

 • Thông tư số 139/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdt2 02-12-2009 87 5   Download

 • Hệ thống một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư. Đánh giá và phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn trong nước và nước ngoài vào thành phố Quy Nhơn Luận chứng được giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào thành phố Quy Nhơn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf26p four_12 21-03-2014 109 52   Download

 • Nghị định 138/2007/NĐ-CP Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  pdf16p uyenson 19-08-2009 189 21   Download

 • Thông tư số 49/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf80p lawktkt1 25-10-2009 116 16   Download

 • Thông tư 139/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

  doc18p mychau 18-08-2009 149 14   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT – KINH DOANH

  pdf17p caucathadieu 27-04-2010 76 7   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lawdt2 02-12-2009 71 5   Download

 • Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdt2 02-12-2009 65 4   Download

 • Về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

  doc17p lawcao 30-09-2009 73 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  doc17p lawcao 30-09-2009 112 4   Download

 • CFi = lợi nhuận + khấu hai năm i I = Ki - Ci là số vốn đầu tư đã thu hồi một phần tại năm i sẽ chuyển sang năm i + 1 để thu hồi tiếp. Ta có: Ki + 1 = i (1+r) Ki = i - 1 (1 +r) Khi i 0 thì i T + Phương pháp cộng dồn: t (Bi-Ci) i = 1 (1 + r)i Quy đổi các giá trị về năm 0 rồi cộng lại cho đến khi bằng với giá trị K khi đó ta sẽ xác định được thời hạn thu hồi...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 17 4   Download

 • 1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-Cp ngày 28/8/2007 của Chính phủ thì quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội..

  pdf1p thanhan 23-09-2009 36 1   Download

 • Khái niệm của DAC - Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (Development Assistance Committee-DAC) - Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), năm 1969 ODA là những luồng tài chính chuyển tới các nước đang phát triển và tới những tổ chức đa phương để chuyển tới các nước đang phát triển mà: được cung cấp bởi các tổ chức chính phủ (trung ương và địa phương) hoặc bởi cơ quan điều hành của các tổ chức này;...

  doc41p nguyenthithuong1502 26-09-2010 261 120   Download

Đồng bộ tài khoản