Quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội

Xem 1-20 trên 68 kết quả Quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội
 • Thông tư 70/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

  doc8p sontinh 18-08-2009 107 23   Download

 • Quyết định 53/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn quay vòng cho vay đầu tư các Dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf12p trongthuy 18-08-2009 91 6   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

  doc73p arsene 28-04-2011 212 88   Download

 • Thông tư số 70/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawdt3 02-12-2009 62 3   Download

 • 1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-Cp ngày 28/8/2007 của Chính phủ thì quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội..

  pdf1p thanhan 23-09-2009 39 1   Download

 • Thông tư số 70/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawktkt1 25-10-2009 59 6   Download

 • Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawdt4 02-12-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 6693/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt các nhóm đối tượng vay và mức lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p tymong_manh 23-11-2012 28 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 17/2003/ct-ub về việc tăng cường quản lý, phát triển cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch trên địa bàn thành phố do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawdt6 02-12-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawttnh17 13-11-2009 44 6   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của sông Đáy, sông Nhuệ ở phía tây thành phố Hà Nội đã diễn ra từ hàng nghìn năm nay. Trong suốt quá trình phát triển, chúng đã tạo nên các đới biến động rộng lớn, đồng thời cũng để lại những dấu ấn của mình trên địa hình, là các hồ móng ngựa, dải trũng hay các gờ cao ven lòng. Các dấu vết này, một phần còn tồn tại cho đến ngày nay, còn phần lớn đã bị các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là quá...

  pdf7p banhbeonhantom 22-07-2013 29 4   Download

 • Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội của quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf12p lawdn3 31-10-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf8p lawbds5 06-11-2009 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf27p bupbebagsu 16-01-2013 22 2   Download

 • Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay đã được khôi phục, đầu tư phát triển với quy mô và kỹ thuật cao hơn, hàng hóa không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cho xuất khẩu với giá trị lớn.

  pdf108p rose_12 04-12-2012 440 178   Download

 • Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay đã được khôi phục, đầu tư phát triển với quy mô và kỹ thuật cao hơn, hàng hóa không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cho xuất khẩu với giá trị lớn.

  doc110p vietbacai 16-03-2014 101 32   Download

 • Con người là vốn quý nhất của xã hội. Con người sáng tạo ra xã hội, làm cho xã hội phát triển đến những đỉnh cao của nền văn minh, sự phồn vinh. Trong quá trình đó, con người cũng tự hoàn thiện mình, trở thành con người có trí tuệ cao và cách sống văn minh. Nguồn lực con người là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời nó cũng là mục tiêu của sự phát triển đó. ...

  pdf68p muathi2013 12-05-2013 49 25   Download

 • UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, ...

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 80 20   Download

 • Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các nguồn vốn giải phóng mặt bằng chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng cho các Trung tâm phát triển quỹ đất do UBND thành phố Hà Nội thành lập

  pdf10p mychau 18-08-2009 72 13   Download

Đồng bộ tài khoản