Quỹ đầu tư phát triển

Tham khảo và download 5 Quỹ đầu tư phát triển chọn lọc sau:
 • Tài liệu "Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển" nhằm giúp bạn nắm bắt nội dung chính của tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển như: kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414- quỹ đầu tư phát triển, phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu.

  doc2p chikorita 03-12-2009 304 53   Download

 • Cùng tham khảo Thông tư 49/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư phát triển địa phương, thông tư này được căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

  doc80p catbui 07-05-2009 605 146   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nghiên cứu lý luận về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư, thực trạng cũng như giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 41 19   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp tăng cường huy động vốn của quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trình bày lý luận cơ bản về tăng cường huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, thực trạng và giải pháp tăng cường huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 101 47   Download

 • Tiểu luận: Quỹ đầu tư phát triển giới thiệu đến bạn lịch sử hình thành quỹ đầu tư, thực trạng hoạt động của quỹ đầu tư tại Việt Nam. Mong rằng tiểu luận bên dưới có thể giúp ích cho bạn.

  pdf10p mquanik 06-10-2011 303 155   Download

Đồng bộ tài khoản