Quy định bảng giá các loại đất năm 2013

Xem 1-20 trên 22 kết quả Quy định bảng giá các loại đất năm 2013
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

  pdf12p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  pdf51p hoamai_do 01-02-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 330 114   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

  pdf10p hoamai_do 01-02-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 14 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

  pdf26p hoamai_do 01-02-2013 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

  pdf55p hoamai_do 01-02-2013 28 3   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2013.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 16 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2013

  pdf33p hoamai_do 01-02-2013 17 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

  pdf0p hoamai_do 01-02-2013 34 2   Download

 • Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 7 0   Download

 • Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc2p ngochuyen1234567 27-10-2015 4 0   Download

 • Quyết định số 1124/QĐ-UBND 2013 phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014.

  pdf52p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 20 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

  pdf29p hoamai_do 01-02-2013 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản