Quy định chế độ báo cáo thống kê

Xem 1-20 trên 94 kết quả Quy định chế độ báo cáo thống kê
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 28 4   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 35 0   Download

 • Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải

  pdf2p talata_1 11-12-2014 22 2   Download

 • Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chế độ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện phục hồi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf37p lawvhxh11 19-11-2009 69 18   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC

  pdf14p xuanca_xuanca 23-02-2013 44 2   Download

 • Quyết định số 975/QĐ-BXD về quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 115 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  pdf30p stingdautaydo 04-12-2012 14 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG

  pdf49p bupbebaggo 15-01-2013 24 1   Download

 • 1. Báo cáo ngày: Được thực hiện trước 10 giờ sáng mỗi ngày, báo cáo của các đơn vị cho Tổng Giám đốc gồm: 1.1 Phòng Kế toán: · Tình hình tồn quỹ tại Công ty và ngân hàng. · Tình hình thu chi, công nợ tức thì trong ngày. 1.2 Phòng Kế hoạch: · Báo cáo thống kê tình hình sản xuất trong ngày. · Tình hình nhận đơn hàng và giao hàng.

  doc7p khanhvi 03-03-2009 1031 352   Download

 • Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

  pdf13p lawttnh1 11-11-2009 82 7   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 92 6   Download

 • Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 99 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf6p denlong_do 27-10-2011 32 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf3p denlong_do 27-10-2011 22 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf19p noel_vui 14-11-2012 14 1   Download

 • Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 22 0   Download

 • Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và phân tích, dự báo. Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ và điều tra thống kê.

  doc23p sauluoi_mrdark 04-12-2010 751 164   Download

 • Nghiệp vụ Bảo hiểm cháy là một trong những nghiệp vụ truyền thống của BIC. Trong những năm qua việc khai thác nghiệp vụ này luôn là thế mạnh của công ty, doanh thu của nghiệp vụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc.

  pdf118p caphe_123 17-07-2013 55 18   Download

 • Quyết định số 02-TTg về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawtm12 22-11-2009 34 6   Download

 • Thông tư số 372-TTg về quy định chế độ báo cáo tồn kho vật tư hàng năm do Phủ Thủ Tướng ban hành.

  pdf2p lawtm12 22-11-2009 48 5   Download

Đồng bộ tài khoản