Quy định chế độ báo cáo thống kê

Xem 1-20 trên 103 kết quả Quy định chế độ báo cáo thống kê
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 30 4   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 39 0   Download

 • Thông tư số 03/2015/TT-UBDT Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf3p bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 41/2016/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ Luật Thống kê năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  doc44p bachma49 29-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải

  pdf2p talata_1 11-12-2014 26 2   Download

 • Thông tư số 03/2017/TT-BKHDT ban hành quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Được căn cứ Luật đầu tư công bố số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;...

  pdf18p thongtucp 03-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chế độ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện phục hồi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf37p lawvhxh11 19-11-2009 70 18   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC

  pdf14p xuanca_xuanca 23-02-2013 46 2   Download

 • Thông tư số 42/2016/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc bộ công thương. Căn cứ Luật Thống kê năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  doc30p bachma49 29-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 975/QĐ-BXD về quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 120 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  pdf30p stingdautaydo 04-12-2012 18 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG

  pdf49p bupbebaggo 15-01-2013 27 1   Download

 • Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép.

  pdf14p bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  pdf15p bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...

  pdf34p bachma49 28-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với sở khoa học và công nghệ.

  doc67p bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • 1. Báo cáo ngày: Được thực hiện trước 10 giờ sáng mỗi ngày, báo cáo của các đơn vị cho Tổng Giám đốc gồm: 1.1 Phòng Kế toán: · Tình hình tồn quỹ tại Công ty và ngân hàng. · Tình hình thu chi, công nợ tức thì trong ngày. 1.2 Phòng Kế hoạch: · Báo cáo thống kê tình hình sản xuất trong ngày. · Tình hình nhận đơn hàng và giao hàng.

  doc7p khanhvi 03-03-2009 1037 353   Download

 • Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

  pdf13p lawttnh1 11-11-2009 86 7   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 95 6   Download

 • Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 101 4   Download

Đồng bộ tài khoản