Quy định chung luật hàng không dân dụng

Xem 1-20 trên 116 kết quả Quy định chung luật hàng không dân dụng
 • Luật này quy định những quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng nhằm bảo đảm an toàn hàng không, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

  pdf30p abcdef_44 31-10-2011 90 20   Download

 • Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1992)

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 77 9   Download

 • Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng

  doc66p meomeo 10-05-2009 1086 249   Download

 • 1. Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

  pdf80p truongdoan 10-07-2009 559 136   Download

 • Thông tư số 2781/1998/TT-CHK về việc hướng dẫn soạn thảo, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục Hàng không dân dụng ban hành

  pdf7p lawvhxh16 19-11-2009 88 12   Download

 • Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 89 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên bộ 38-tt/lb về việc hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận đối với tổng cục hàng không dân dụng việt nam theo quyết định số 146-hđbt ngày 25/8/1982 của hội đồng bộ trưởng do của bộ tài chính -tống cục hàng không dân dụng ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawgtvt11 26-11-2009 71 4   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hàng không dân dụng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không,...

  pdf93p abcdef_45 30-10-2011 57 13   Download

 • Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 87 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hàng không dân dụng.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1.

  pdf96p abcdef_42 01-11-2011 37 5   Download

 • Luật số 39-L/CTN về Luật Hàng không dân dụng do Quốc hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 39-L/CTN

  pdf8p lawgtvt10 26-11-2009 61 3   Download

 • Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; căn cứ Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;...

  pdf18p codon_05 15-12-2015 17 0   Download

 • Quyết định số 10/1999/QĐ-CHK về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12/02/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf8p truongvu 10-10-2009 63 7   Download

 • Quy định số 270/CAAV về tiêu chuẩn khai thác thấp nhất của các sân bay có hoạt động bay dân dụng do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf15p lawbmhc8 24-11-2009 51 4   Download

 • Quy định số 484/CAAV về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của Doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 60 4   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 79 3   Download

 • Quy định số 1049/CAAV về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 81 3   Download

 • Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf12p lawgtvt6 26-11-2009 28 2   Download

 • Quy định số 463/CAAV về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 72 2   Download

 • Quy định số 913-CAAV về quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 73 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản