Quy định chung luật về điện lực

Xem 1-20 trên 48 kết quả Quy định chung luật về điện lực
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf36p abcdef_45 30-10-2011 104 33   Download

 • Nghị định số 106/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdt3 02-12-2009 253 61   Download

 • Nghị định 81/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 263 56   Download

 • Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 151 28   Download

 • Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf13p lawdt9 02-12-2009 43 10   Download

 • Quyết định 5211/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực – TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 51 4   Download

 • Quyết định 1594/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 71 4   Download

 • Quyết định số 249 về việc thành lập lực lượng thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ do Bộ giao thông vân tải và bưu điện ban hành

  pdf4p lawgtvt11 26-11-2009 44 4   Download

 • Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf29p lawdt7 02-12-2009 31 4   Download

 • Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 45 3   Download

 • Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố và cấp giấy phép hoạt động điện lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở k...

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 64 3   Download

 • Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 43 3   Download

 • Quyết định 40/2003/QĐ-TTg về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawdt6 02-12-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf17p lawdt7 02-12-2009 32 3   Download

 • Nghị định số 45/2001/NĐ-CP về hoạt động điện lực và sử dụng điện do Chính Phủ ban hành

  pdf25p lawdt9 02-12-2009 86 3   Download

 • Quyết định số 299-CT về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 38 2   Download

 • Quyết định số 17/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 57 2   Download

 • Quyết định số 42/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Điện lực Ninh Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt6 02-12-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 1413/QĐ-TTg về việc ông Đặng Hùng, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, Bộ Công thương nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 43 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản