Quy định chung thu tiền sử dụng đất

Xem 1-20 trên 57 kết quả Quy định chung thu tiền sử dụng đất
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định thu tiền sử dụng đất khi: 1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 2. Chuyển mục đích sử dụng đất; 3. Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; 4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định này; 5. Xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Điều 2. Đ...

  pdf9p trada85 22-01-2013 96 8   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-TNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ tài nguyên và môi trường.

  doc4p batrinh 19-08-2009 240 67   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf12p truongvu 10-10-2009 80 10   Download

 • Quyết định số 116/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 58 3   Download

 • Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf12p truongvekien 10-10-2009 133 39   Download

 • - Bên bán tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên nhận chuyển nhượng, bên mua tài sản theo quy định tại khoản 4 trên đây gửi hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận chuyển nhượng, bên mua tài sản.

  pdf4p abcdef_38 19-10-2011 36 7   Download

 • Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt4 02-12-2009 53 5   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt9 02-12-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 116/2004/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 56 3   Download

 • Quyết định số 117/2004/QĐ-UB về việc quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawqds2 09-12-2009 55 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; THỦ TỤC GHI NỢ VÀ THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf21p oggianoel 09-01-2013 63 3   Download

 • Quyết định số 77/2003/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung Điều 1 Quyết định số 101/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố về thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đối với một số trường hợp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố...

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 71 2   Download

 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giám sát dân số, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, các phần mềm GIS nhìn chung mới chỉ thực hiện các công việc có tính chất cơ bản như nhập, thao tác, quản lý, truy vấn và hiển thị dữ liệu. Việc khai thác, xử lý các thông tin này là rất cấp thiết và đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Toán – Tin.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 32 5   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 41 1   Download

 • Quyết định số 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 65 1   Download

 • Thông tư số 117/2004/TT-BTC về việc thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf16p truongvekien 10-10-2009 91 19   Download

 • Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf24p truongvu 10-10-2009 118 5   Download

 • Quyết định số 38/2003/QĐ-UB về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawvhxh13 19-11-2009 49 5   Download

 • Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf23p lawdt9 02-12-2009 72 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 144 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản