Quy định giá tính thuế

Xem 1-20 trên 513 kết quả Quy định giá tính thuế
 • Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về Quy định giá tính thuế mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf2p buitubt 05-03-2014 25 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 25 3   Download

 • Quyết định 78/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf1p crispy 07-08-2009 148 27   Download

 • Bài giảng Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu với mục đích cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành, định nghĩa và cách xác định giá (trị giá) tính thuế nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

  pdf135p heohong654 02-04-2014 75 17   Download

 • Kể từ ngày 01/02/2012 giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định này sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 4 Điều 3; Điều 4; Điều 5 và khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 75 27   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 18/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf3p cucaibanhchung 25-05-2010 72 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 21 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 283/1999/qđ-tchq về việc ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lawgtvt9 26-11-2009 44 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 91 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf5p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 31 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf4p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 40 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf13p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 30 1   Download

 • Quyết định số: 337/2015/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định 640/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc14p nuoanh 15-08-2009 186 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p chubebandiem 17-12-2010 128 21   Download

 • Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

  doc11p hoangyen 17-08-2009 80 8   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH, DIỆN TÍCH ĐẤT LẤN, CHIẾM, DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

  pdf5p duahau0hat 03-02-2012 38 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 32 5   Download

 • Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

  pdf2p lawttnh18 19-11-2009 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản