Quy định gian lận thương mại

Xem 1-20 trên 42 kết quả Quy định gian lận thương mại
 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

  pdf13p conchokon 22-09-2012 50 3   Download

 • Nghị định 107/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

  pdf17p sundaisy 08-08-2009 300 44   Download

 • Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  pdf9p lawttnh14 13-11-2009 103 3   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do thành phố Cần Thơ ban hành.

  pdf14p tanhthanhthanh23 18-04-2014 9 0   Download

 • Quyết định số: 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 162/QĐ-BCĐ389 "Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả" ban hành kem theo quyết định Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 16 1   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

  pdf2p conchokon 14-09-2012 37 2   Download

 • Quyết định số 24/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trung ương và Cơ quan thường trực do Ban Chỉ đạo 127TW ban hành

  pdf29p tadinhphong 23-10-2009 108 11   Download

 • Nghị định số 107/2008/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf16p tadinhphong 23-10-2009 121 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf16p chuon-chuon 18-01-2012 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf14p coolandclean 21-05-2012 33 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 28 3   Download

 • Quyết định 82/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf11p duongyenngoc 23-10-2009 68 2   Download

 • Quyết định số 238/2003/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành Quy chế tạm thời vê tổ chức, hoạt động của trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Cầu Sắt (Long An - Tây Ninh) do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf7p lawgtvt7 26-11-2009 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf15p xuanca_xuanca 01-02-2013 17 2   Download

 • Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra Liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf5p truongbachi 23-10-2009 39 1   Download

 • Quyết định số 1068/2001/TM-QLTT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf5p lawtm7 29-10-2009 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf13p stingdautaydo 04-12-2012 24 1   Download

 • Tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại ở nước ta trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, mang tính thời sự; có xu hướng gia tăng về quy mô, chủng loại hàng hóa, thủ đoạn ngày càng tinh vi; có nơi, có lúc trở nên nóng bỏng, quyết liệt. Buôn lậu thật sự trở thành "quốc nạn", gây trở ngại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực trạng trên đã và đang là những vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

  pdf111p vinamilkvietnam 21-08-2012 168 68   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 59/2008/TT-BTC NGÀY 04/7/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ

  pdf4p antromtraicay 29-04-2010 258 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản