Quy định mẫu tờ khai

Xem 1-20 trên 176 kết quả Quy định mẫu tờ khai
 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 944 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 660 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p huyenmy2204 11-12-2009 105 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

  pdf14p oggianoel 09-01-2013 39 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 1329 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " tờ khai góp vốn"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 267 43   Download

 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2479 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của nhân dân tỉnh Lào Cai)

  doc63p tuankl050283 11-08-2010 380 42   Download

 • Biểu mẫu " Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đấ"

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 370 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai cấp xác nhận tình trạng hôn nhân (công dân vn cư trú nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 327 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai ký việc nhận cha mẹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 188 24   Download

 • Mẫu tờ khai đăng ký an toàn đập được bạn hành kèm theo Quy định về thực hiện quản lý an toàn đập của công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo một văn bản hành chính về việc kê khai đăng ký an toàn đập theo đúng quy định của Nhà nước.

  pdf8p thewalkingdead 31-10-2011 89 9   Download

 • Ưng viên cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu tờ khai này. Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

  doc5p ghost84 10-09-2009 3106 661   Download

 • MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 351 24   Download

 • Các mẫu tờ khai đăng ký, mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng ký và mẫu giấy phép quy định tại quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kem theo thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ thông tin và truyền hình

  pdf3p voigiay 04-11-2011 26 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

  pdf10p naubanh_chung 23-01-2013 32 2   Download

 • Quyết định số 55/2006/QĐ-BTC về việc bãi bỏ mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành quy định tại Điều 1 quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính

  pdf2p lawxnk2 10-11-2009 76 16   Download

 • Ebook Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu: Phần 1 trình bày những văn bản luật ban hành về thuế; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tờ khai xuất khẩu biên giới,... Đây là những kiến thức mà các bạn chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu cần biết.

  pdf165p thuytrang_3 28-01-2015 51 19   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định 25/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng nam ngày 12 tháng 8 năm 2011

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 36 4   Download

 • Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 11 năm 2011 về việc quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

  pdf3p duahau0hat 06-02-2012 29 3   Download

 • MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Đính kèm theo quyêt định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 Quy định về khai thác, sử dụng nước dưới đất quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)

  pdf4p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản