Quy định nhiệm vụ chi

Xem 1-20 trên 792 kết quả Quy định nhiệm vụ chi
 • Quy định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tại trường Đại học Hồng Đức. Ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc5p songoku0910 17-12-2015 33 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 22 3   Download

 • Quy định nhiệm vụ, quyền hạn quy trình nghiệp vụ của ban coi thi THPT quốc gia sẽ giới thiệu tới các bạn nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng điểm; nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của thư ký Ban chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của thư ký điểm thi;...

  ppt26p codon_02 19-11-2015 5 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 62 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p satthuquachanhxanh 28-11-2010 57 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định nhiệm vụ quy hoạch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 91 26   Download

 • Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An.

  pdf7p nanghonghoang 28-03-2014 10 1   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 262 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p _duahau_ 08-02-2012 59 13   Download

 • Quyết định số 602/QĐ-TCHQ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi Cục Hải quan cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 54 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Th...

  pdf5p satthuquachanhxanh 28-11-2010 45 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 70 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 57 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương/phòng Quản lý đô thị - UBND các huyện.

  pdf4p aa_banhda 26-12-2010 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf5p dhoomagain 23-02-2012 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 21/2012/nq-hđnd8', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 22 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI/TỔ CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁI LÂN. CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf7p caythongxinh 24-12-2012 17 1   Download

 • “Thông tư Số 15/2015/TT – BNNPTNT Hướng dẫn nhiện vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” quy định nhiệm vụ của các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiệm vụ của các tổ chức sự nghiệp thực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p tsmttc_005 29-06-2015 23 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích đổi mới quản lý tài chính đối với khoa học công nghệ ở Việt Nam, bao gồm: tính cấp thiết của việc đổi mới đồng bộ quy trình quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; những quy định về khoán chi tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCNBTC thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 27); một số vấn đề đặt ra.

  pdf7p whocare_c 06-09-2016 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản