Quy định phân cấp đầu tư công trình

Xem 1-20 trên 123 kết quả Quy định phân cấp đầu tư công trình
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 15 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 15/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 19 2   Download

 • Khi cấp của công trình xây dựng được quy định theo nhiều tiêu chí khác nhau thì cấp của công trình được xác định theo tiêu chí của cấp cao nhất. Sau đây là bảng phân loại, phân cấp đối với công trình giao thông (Mã số III) – trang 109. 8.2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 8.2.1.

  pdf21p artemis06 13-09-2011 113 38   Download

 • QUYẾT ÐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

  pdf9p daumeoduoicop 29-03-2010 86 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p nuocsuoiaquafina 05-09-2011 24 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP, QUYẾT ĐỊNH UỶ QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 18 2   Download

 • Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một nhu cầu không thể thiếu và là cơ sở để ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư.

  pdf97p baby_bu 07-07-2010 779 416   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ TẠI CỘNG ĐỒNG CẤP XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 336 103   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định nội dung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ là cơ quan đầu mối thẩm định dự án tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định phần điều chỉnh dự án trình Bộ phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. - Nộp lệ phí thẩm định dự án.

  doc2p phihung 21-08-2009 81 15   Download

 • Quyết định số 306-CT về việc phân cấp đầu tư xây dựng mới, duy tu và sửa chữa các công trình giao thông vận tải do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 45 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHO CẤP HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 VÀ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ VỐN ĐẦU TƯ DO TỈNH QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf11p c2vang 29-09-2011 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf4p duanon 20-12-2011 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN VỐN, LĨNH VỰC PHÂN CẤP VÀ ĐIỂM SỐ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  pdf5p nuocsuoiaquafina 05-09-2011 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO TỈNH PHÚ YÊN QUẢN LÝ” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 368/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/3/2012 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHÂN CẤP TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/02/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN...

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 42 2   Download

 • Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf8p kimoanh13 31-03-2014 16 1   Download

 • Quyết định 2783/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy định phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư.

  pdf8p thuthum 16-04-2014 12 0   Download

 • Định mức tỷ lệ xác định trên yêu cầu về nội dung và sản phẩm của công việc; phù hợp với quy định về phân loại, phân cấp và bước thiết kế xây dựng công trình. ngoài ra, định mức tỉ lệ còn là chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tính theo phương pháp nội suy.

  ppt70p huk_colep 17-12-2009 1016 709   Download

Đồng bộ tài khoản