Quy định phân cấp quản lý cán bộ

Xem 1-20 trên 87 kết quả Quy định phân cấp quản lý cán bộ
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 22 1   Download

 • Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 8 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

  pdf15p inoneyear 09-04-2010 125 3   Download

 • Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf7p lawgtvt9 26-11-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 73/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf7p lawbmhc6 24-11-2009 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf13p maiquena 19-10-2012 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf11p caythongxinh 24-12-2012 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf17p keodualadua 11-12-2012 17 1   Download

 • Quyết định số: 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 20 1   Download

 • Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ; - Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ]; - Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY] - Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH

  doc0p hgiang 11-03-2009 2205 247   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CẤP, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐO DẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và...

  pdf9p ngock34nlu 10-12-2009 350 129   Download

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010, bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

  pdf8p phuocql31 04-07-2010 305 48   Download

 • Quyết định số 1585/QĐ-KTNN về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf14p lawttnh13 13-11-2009 55 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p inoneyear 09-04-2010 77 6   Download

 • Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ

  pdf14p lawttyt2 30-11-2009 77 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 299/2009/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2009 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

  pdf4p luatsuminhtri 25-06-2013 34 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu đề tài là thông qua phân tích các ưu, khuyết của công tác quản lý hiện nay, kết hợp các quy định pháp luật hiện hành và những kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia (nếu có), nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham vọng xa hơn nữa, trong một chừng mực nào đó, có thể áp dụng cho các tỉnh, thành phố khác của cả nước.

  doc17p buixuanthang 07-03-2017 2 2   Download

 • Quyết định số 1585/QĐ-KTNN về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf15p lawktkt1 25-10-2009 40 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động ma...

  pdf9p minhtri2205 29-05-2013 23 1   Download

 • Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức cơ quan hành

  doc19p lawcao 22-09-2009 219 53   Download

Đồng bộ tài khoản