Quy định phân cấp quản lý

Xem 1-20 trên 797 kết quả Quy định phân cấp quản lý
 • Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf15p buitubt 05-03-2014 32 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 57 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 28 1   Download

 • Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  pdf7p 0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc17p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc5p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • UBND tỉnh Tiền Giang.. 17 Tháng Ba 2008 ... Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan ... Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 354 41   Download

 • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trình bày về thực trang phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương, định hướng tăng cường phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 55 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf30p inoneyear2 22-03-2010 67 7   Download

 • Việc phân cấp quản lý giáo dục nước ta được bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ XX. Cho đến nay, đã có khá nhiều văn bản quy định về vấn đề phân cấp quản lý đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đối với trường đại học nói riêng được ban hành. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 29 3   Download

 • Mục tiêu cơ bản của việc phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH là phát huy dân chủ, nâng cao tính chủ động, năng động của các cấp quản lý gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhất định. Bên cạnh đó, phân cấp quản lý cũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính, do đó việc phân cấp quản lý hoạt động sự nghiệp BHXH là hết sức quan trọng và cần thiết ....

  doc7p vanech 21-03-2011 119 0   Download

 • Quyết định 08/2013/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thanhpham11 11-03-2014 20 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf10p naubanh_tet 01-02-2013 27 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO TỔNG CỤC THỦY LỢI, TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP, TỔNG CỤC THỦY SẢN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p chubebandiem 17-12-2010 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf10p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi.

  pdf22p conduongmauxanh1234 24-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định số: 55/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 19 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Luật doanh nghiệp - Quy định mới về quản lý tài chính và công ty cổ phần" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp; các quy định về đổi mới, sắp xếp lại, chuyển đổi doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf387p doinhugiobay_02 12-11-2015 71 21   Download

Đồng bộ tài khoản