Quy định phân cấp

Xem 1-20 trên 1980 kết quả Quy định phân cấp
 • Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf15p buitubt 05-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 275 49   Download

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 1 trình bày những quy định chung về hoạt động giám sát kỹ thuật.

  pdf659p chieumua_381 07-04-2015 123 62   Download

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6 trình bày những quy định chung về sà lan thép. Những quy định của Phần này được áp dụng cho kết cấu thân sà lan, trang thiết bị và hệ thống máy.

  pdf587p chieumua_381 07-04-2015 100 47   Download

 • QCVN 21:2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010. QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7 trình bày những quy định chung về phân khoang.

  pdf216p chieumua_381 07-04-2015 65 36   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 54 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 25 1   Download

 • Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 9 0   Download

 • UBND tỉnh Tiền Giang.. 17 Tháng Ba 2008 ... Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan ... Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 351 41   Download

 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh)

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 77 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf30p inoneyear2 22-03-2010 67 7   Download

 • Quyết định 08/2013/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thanhpham11 11-03-2014 19 0   Download

 • Quy trình này quy định phân cấp điều độ, trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cấp điều độ thuộc Hệ thống điện Quốc gia; đồng thời quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam có hoạt động liên quan đến công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

  pdf64p ntgioi120406 27-11-2009 759 303   Download

 • Hiệp định phân trợ cấp thành hai nhóm: trợ cấp bị cấm và trợ cấp có thể áp dụng. Bên cạnh những yêu cầu đòi bỏ trợ cấp thì WTO cũng có những ưu đãi đối với những nước đang phát triển

  ppt12p nhan241 08-02-2012 84 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf63p haihoabatbuom 20-04-2010 79 8   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Ebook Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 52 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf10p naubanh_tet 01-02-2013 24 7   Download

 • Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

  pdf7p lawvhxh8 16-11-2009 60 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf11p xexucxich 21-04-2010 63 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản