Quy định solas đối với tàu hàng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quy định solas đối với tàu hàng
  • Mỗi chuyến hàng hải trên biển có thể coi là những chuyến phiêu trình vì rất dễ xảy ra tai nạn, những hiểm họa trên biển mà ta không biết được. Nguyên nhân là do những sơ sót của bản thân đội ngũ thuyền viên, những hư hỏng bất thường của những trang thiết bị hàng hải hay do những chuyến biến xấu của điều kiện thời tiết tác động :....

    pdf118p peheo_2 27-07-2012 78 29   Download

  • Theo điều 19 chương III, phần B của SOLAS quy định việc làm quen với các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị chữa cháy, cũng như việc nắm được nhiệm vụ và vị trí của mình trong các trường hợp báo động là bắt buộc đối với tất cả thuyền viên làm việc trên tàu, đặc biệt đối với các thuyền viên mới lên tàu làm việc.

    pdf6p artemis07 14-09-2011 105 36   Download

  • Đặc biệt khi số thuyền viên mới thay thế lớn hơn 25% tổng số thuyền viên của cả tàu thì thực tập huấn luyện chữa cháy và bỏ tàu phải được tiến hành trong vòng 24 tiếng sau khi tàu rời bến.

    pdf5p artemis07 14-09-2011 71 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản