Quy định sử dụng

Xem 1-20 trên 11981 kết quả Quy định sử dụng
 • Mẫu Quy định Sử dụng máy siêu sóng Super Sonic Machine giúp các bạn biết được cách sử dụng, cách bảo trì bảo dưỡng và những điều cấm khi sử dụng máy siêu sóng Super Sonic Machine. Ngoài ra, tài liệu còn giúp các bạn biết cách soạn thảo một văn bản hành chính đưa ra quy định trong sản xuất sản phẩm của một công ty, mời các bạn tham khảo.

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 22 3   Download

 • Thông qua việc tham khảo Mẫu Quy định sử dụng mũi khoan mới khi sản xuất sản phẩm dưới đây sẽ giúp các bạn biết cách soạn thảo một biên bản hành chính nói chung và biên bản về quy định sử dụng mũi khoan mới nói riêng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm việc trong môi trường công nghiệp có sử dụng mũi khoan và các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 19 2   Download

 • Mẫu Quy định Sử dụng và kiểm soát phiếu vật phẩm đầu giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của quy định Sử dụng và kiểm soát phiếu vật phẩm đầu. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. Tài liệu hữu ích với những người làm công tác hành chính trong các bộ phận sản xuất sản phẩm.

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 49 6   Download

 • Mẫu Quy định Sử dụng bảng Complain chất lượng nội bộ giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một bản complain chất lượng nội bộ nói riêng và một văn bản hành chính trong sản xuất sản phẩm nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc2p nguyenanhws 19-05-2015 18 2   Download

 • Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước. Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước phải tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

  pdf179p hoangtkhanh 07-04-2010 2390 811   Download

 • Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng nhựa đường đựơc ban hành kèm theo Quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

  doc28p gianggsp 05-10-2009 300 72   Download

 • Hình 6.3: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng theo phương án II 162 3. Phương án III Với phương án này quy hoạch sử dụng đất Nông ngư nghiệp của huyện Cù Lao Dung đáp ứng các mục tiêu sau: 3.1 Mục tiêu * Mục tiêu tổng quát: Duy trì diện tích quy hoạch của các loại đất lâm nghiệp và loại đất ngoài nông nghiệp. Giữ ổn định diện tích trồng cây ăn trái theo hướng phát triển vườn vùng cù lao theo định hướng pháp triển của huyện.

  pdf19p xingau3 07-08-2011 211 66   Download

 • Trong điều 25 Luật đất đai 2003 quy định tiến hành quy hoạch sử dụng đất theo 4 cấp hành chính: cả nước, tỉnh, huyện, xã. Lập quy hoạch tiến hành theo trình tự từ trên xuống và sau đó lại được bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên.

  doc14p sftktha 27-09-2012 252 60   Download

 • Sự xoái mòn đất Gia tăng dân số Khan hiếm lương thực TÍCH LỦY DƯ THỪA DÂN SỐ CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH GIẢM KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Giá cao QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO ĐẦU TƯ THAY ĐỔI

  pdf19p xingau3 07-08-2011 102 49   Download

 • 7.3 Sự thảo luận chính lần hai Kế hoạch sơ thảo được sự kiểm tra của công chúng. Đây là cơ hội cuối cho việc thu thập các ý kiến từ bên ngoài về kế hoạch và từ đây trình bày cho mọi người dân có dịp hiểu rõ hơn về kế hoạch và quy hoạch này ảnh hưởng đến họ như thế nào. Trong phần phân tích tài chính, hầu hết những quyết định sử dụng đất đai sẽ được nắm bắt bởi hàng ngàn người sử ...

  pdf19p xingau3 07-08-2011 109 41   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lam – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008 - 2015 được thực hiện nhằm tính toán chuyển dịch cơ cấu các loại đất trong giai đoạn quy hoạch một cách hợp lý; đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong xã đạt được mục tiêu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tăng giá trị kinh tế đất, sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường.

   

  pdf51p hongphuong20994 10-05-2015 82 31   Download

 •   Báo cáo thuyết minh: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nhằm phân bổ hợp lý nhu cầu về đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật đất đai.

   

   

  doc150p nguyenngoc_040594 24-05-2015 80 31   Download

 • Một số kiến thức cơ bản về quy hoạch sử dụng đất đai nêu lên khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai. Khái niệm chung về quy hoạch: quy hoạch là sự chuyển hoá tư duy hiện tại thành hành động tương lai nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.

  doc11p ngoccuongbeo 07-01-2014 85 14   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, bài báo cáo "Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm giai đoạn 2011-2015" giới thiệu đến các bạn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tình hình quản lý, sử dụng đất, đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng dài hạn sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc0p doanhuonghanh 14-04-2016 38 11   Download

 • Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 huyện Điện Biên Đông được nghiên cứu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật Đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc72p phamdinhtoandb 08-10-2016 21 11   Download

 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội tập trung trình bày các vấn đề chính về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; tình hình quản lý sử dụng đất đai; đánh giá tiềm năng đất đai và định hƣớng dài hạn sử dụng đất;...

  pdf84p vtu123 18-03-2016 48 10   Download

 • Bài viết ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng, đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên là sinh viên năm thứ Ba và thứ Tư, sinh viên Khoa Kinh tế - Luật, thu nhập hàng tháng của sinh viên, sinh viên biết thông tin về chi phí mỗi lần giao dịch qua thẻ và thời gian mỗi lần giao dịch với máy ATM.

  pdf5p nguyenthilamha 09-04-2017 33 8   Download

 • Bài giảng "Quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1993)" trình bày các nội dung: Định nghĩa Quy hoạch sử dụng đất, các bước thực hiện theo FAO, quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt25p doinhugiobay_11 15-01-2016 25 7   Download

 • Mục đích của đề tài là nhằm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và thông qua việc tìm hiểu thực trạng điều chỉnh của pháp luật đối với quy hoạch sử dụng đất, thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo thực hiện ph...

  pdf24p hannguyetti 09-04-2017 10 7   Download

 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giám sát dân số, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, các phần mềm GIS nhìn chung mới chỉ thực hiện các công việc có tính chất cơ bản như nhập, thao tác, quản lý, truy vấn và hiển thị dữ liệu. Việc khai thác, xử lý các thông tin này là rất cấp thiết và đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Toán – Tin.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 32 5   Download

Đồng bộ tài khoản