Quy định thẩm quyền

Xem 1-20 trên 2537 kết quả Quy định thẩm quyền
 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH

  pdf16p oggianoel 08-01-2013 34 5   Download

 • Điều 1: Pháp lệnh này quy định thẩm quyền ban hành việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật

  pdf0p duypha 15-07-2009 206 74   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf4p thanhdieutran 14-04-2014 22 0   Download

 • "Quy định số 51/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định thẩm quyển, trình tự thủ tục bán đấu giá các loại tài sản Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 15 1   Download

 • Thông tư liên tịch số:17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p meomun12340628 19-09-2015 43 0   Download

 • Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định thẩm quyền thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) thuộc về đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), được thực hiện thông qua bầu cử với phương thức bầu dồn phiếu. Tính hợp lí của phương thức bầu dồn phiếu thể hiện chủ yếu ở việc phương thức này bảo đảm cho tất cả các phiếu bầu đều có hiệu lực khi bầu các thành viên HĐQT, phù hợp với nguyên tắc biểu quyết đối vốn tại ĐHĐCĐ.

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 36 5   Download

 • Mấy vấn đề về quy định cam kết hôn giữa những người cùng giới tính Luật nhấn mạnh nguyên tắc độc lập trong xét xử, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở thẩm phán, hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ (Điều 14), bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của toà án (Điều 21), quy định thẩm quyền của hội đồng xét xét xử trong việc tuyên hủy quyết định hành chính, buộc chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật (Điều 163), cũng như quy định r...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 20 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf11p voigiay 05-11-2011 18 1   Download

 • Để giúp người dân có thêm kiến thức về chế định này cũng như biết được hướng giải quyết trong trường hợp có di sản thừa kế, Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn sách "Quy định về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai" do Minh Trang biên soạn. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf79p lalala7 07-12-2015 27 5   Download

 • Cuốn sách "Quy định về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai" sẽ là hành trang mang đến bạn những kiến thức cơ bản nhất về quyền thừa kế trong dân sự và đất đai đã được Nhà nước quy định và ban hành,... Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 30 3   Download

 • Quyết định số: 313/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Thể loại VB là tên gọi của từng loại VB, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của VB. Thể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB.

  ppt46p tieuboingoan 15-05-2010 1017 210   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... Cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc40p economy00 18-06-2010 340 157   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND cấp Huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan...

  doc3p phihung 21-08-2009 403 141   Download

 • Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

  doc23p angola 12-05-2009 1446 132   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy định về bảo vệ cơ quan(Ban hành kèm theo Quyết định số 1832 /QĐ-NNH ngày 9/12/2008 của Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Đông Hưng )

  doc19p lelugu 27-10-2010 706 96   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm...

  doc3p batrinh 19-08-2009 458 92   Download

 • Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : · Chính phủ. · Quốc hội. · Chủ tịch nước. · Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. · Viện kiểm sát và tòa án nhân dân....

  doc16p bachgha1 07-12-2012 304 92   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. + Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước. - Cách thức thực hiện: ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 1009 79   Download

 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 74 Hiến pháp năm 1992 của nước ta. Đó là một trong những quyền dân chủ không thể thiếu được trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khóa X ban hành ngày 02/12/1998, là một trong những văn bản luật có tính pháp lý cao nhất về khiếu nại, tố cáo.

  pdf29p paradise_12 03-01-2013 243 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản