Quy định về khấu hao

Xem 1-20 trên 42 kết quả Quy định về khấu hao
 • Xuất phát là tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Vì vậy TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần vào chi phí hoạt động kinh doanh dưới hình thức khấu hao để thu hồi vốn đầu tư.

  pdf32p trongminh123 18-10-2012 88 25   Download

 • Cùng với quá trình phát triển và đổi mới cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng phát triển và hoàn thiện, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính của nhà nước và trong quản lý doanh nghiệp. Với tinh thần chung đó, hệ thống kế toán doanh nghiệp mới đã được xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc32p nguyenhuong0289qn 01-06-2010 230 118   Download

 • Cơ sở lý luận tài sản cố định và kiểm toán tài sản cố định, quy trình kiểm toán tài sản cố định của Công ty Kiểm toán Á Châu tại Công ty ABC là những nội dung chính trong 2 phần của bài tiểu luận "Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc47p ngocphan94 27-03-2016 101 41   Download

 • Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phỉa căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải được đảm bảo thu hồi vốn nhanh và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu "Hạch toán khấu hao tài sản cố định" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc1p tnbc_tr 15-09-2015 50 10   Download

 • Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có đủ những yếu tố: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. trong đó tài sản cố định là bộ phận tư liệu lao động quan trọng nhất. Theo quy định trong chế độ tài chính kế toán hiện hành, một tư liệu lao động được coi là tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời 2 tiêu chuẩn cơ bản

  doc56p phangiang84 19-10-2009 481 205   Download

 • Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  doc15p manhquynh 10-10-2009 676 120   Download

 • Quyết định số 46/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 52 5   Download

 • Quyết định số 252/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 42 5   Download

 • Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lawdt12 02-12-2009 71 5   Download

 • Quyết định số 44/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 44 4   Download

 • Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 44 /2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt5 02-12-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn tiền bán và cho thuê nhà sở hữu nhà nước, khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf32p lawdt10 02-12-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf17p lawqds4 09-12-2009 45 3   Download

 • Quyết định 07/2001/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời Định mức tổng hợp và Đơn giá dự toán không tính khấu hao tài sản cố định cho công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản rắn đới biển nông ven bờ (0-30 mét nước) tỷ lệ 1/100.000-1/50.000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf79p lawbmhc9 24-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawdt3 02-12-2009 41 2   Download

 • Quyết định số 163/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 10/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung,vốn bán nhà sở hữu Nhà nước,vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 38 1   Download

 • Accruals for depreciation: Khấu hao tích luỹ Việc chiết khấu do các kế toán viên khấu trừ vào chi phí ban đầu của tài sản theo chi phí lịch sử theo quy tắc của một số quốc gia. không liên quan đến các cơ sở của việc chiết khấu này. Khấu hao tích luỹ là một quy tắc kế toán và không cần thiết phản ảnh thị trường.

  doc55p huongti2704 02-05-2011 401 99   Download

 • CÁC HÀM KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3.1.1 Nhắc lại kiến thức về tài sản cố định 3.1.1.1 Khái niệm Tuỳ theo quy mô giá trị và thời gian sử dụng người ta chia tài sản của doanh nghiệp ra làm hai loại là: tài sản cố định (TSCĐ) và tài sản lưu động (TSLĐ). TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp.

  pdf26p lavie3 27-07-2011 160 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản