Quy định về số lượng và mức trợ cấp

Xem 1-20 trên 24 kết quả Quy định về số lượng và mức trợ cấp
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỨC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 21 1   Download

 • Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  pdf2p emilynguyen 07-07-2009 541 271   Download

 • Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

  doc5p saithisinh 01-12-2011 98 28   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ KHI LÀM NHIỆM VỤ; HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHU, ẤP ĐỘI TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 103 7   Download

 • Nghị định số 27-CP về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 61 6   Download

 • Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf5p nanghoong 31-03-2014 55 7   Download

 • Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  pdf7p hoangchau 19-08-2009 141 2   Download

 • Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 2.

  pdf5p tuongvan 20-07-2009 308 46   Download

 • Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 2.

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 289 19   Download

 • Thông tư số 89/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf38p lawvhxh9 19-11-2009 62 8   Download

 • Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về nâng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng cứu trợ xã hội, người tàn tật, già yếu ốm đau thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động thoát nghèo và người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 45 5   Download

 • Thông tư số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước do Ban Tổ chức cán bộ chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawvhxh15 19-11-2009 59 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

  pdf2p luatsuminhtri 25-06-2013 26 1   Download

 • Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  pdf7p nanghonghoang 28-03-2014 17 1   Download

 • Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung của Chính phủ...

  doc4p hoangchau 19-08-2009 121 13   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn; Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hi...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 61 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 38 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG TĂNG THÊM VÀ MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 25 2   Download

 • Thông tư 12/2013/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf2p nanghoong 31-03-2014 23 1   Download

 • Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu; các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; trình tự thực hiện đấu thầu và một số nội dung khác.

  pdf58p kieuphong21055 07-09-2010 378 237   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản