Quy định xét duyệt

Xem 1-20 trên 168 kết quả Quy định xét duyệt
 • Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 41 3   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 995/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn về việc ban hành quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài về.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Đề tài chỉ nghiên cứu công tác xét duyệt do bộ phận pháp chế tại tổ chức tín dụng là Ngân hàng thương mại, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đối với hồ sơ vay vốn của cá nhân và pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng.

  pdf27p phambinhmail 26-08-2010 322 118   Download

 • Quyết định số 08/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế xét duyệt và quản lý các dự án GEF (Quỹ môi trường toàn cầu) của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf7p lawvhxh15 19-11-2009 35 2   Download

 • Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT quy định các yêu cầu phải thực hiện khi lập, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt các dự án thủy lợi và các hạng mục công trình thủy công thuộc dự án thủy điện, giao thông, xây dựng (gọi chung là công trình thủy lợi) trong các giai đoạn đầu tư gồm: quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

  doc31p thangnamvoiva11 10-08-2016 17 2   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" do tỉnh Tây Ninh ban hành.

  pdf5p hoangphungphilong234 26-04-2014 14 1   Download

 • Quyết định số: 09/2016/QĐ-KTNN năm 2017 ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.

  pdf12p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 301/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng, cấp phép niêm yết chứng khoán, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 86 13   Download

 • Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về thiết kế cần phải áp dụng khi lập, thẩm định, xét duyệt các dự án thủy lợi. Trong tài liệu về tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf36p duong01219290888 17-02-2014 56 11   Download

 • Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư. - Đất nông nghiệp khác được tính giá như đất nông nghiệp cùng vị trí.

  pdf6p beembank123 20-06-2013 76 9   Download

 • Quyết định số 313/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chứng, cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

  pdf18p hobichngoc 17-10-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN về Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf12p lawktkt1 25-10-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 337-VH/QĐ về việc thành lập các ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương do Bộ Văn hóa ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 77 4   Download

 • Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” do Bộ Y tế ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 50 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf8p oggianoel 08-01-2013 34 4   Download

 • Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND về quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf7p lawktkt1 25-10-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 200-TTgvề việc ban hành quy chế xét duyệt và công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgd9 22-11-2009 23 2   Download

 • Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996 do Bộ xây dựng ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 113/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawqds2 09-12-2009 62 2   Download

Đồng bộ tài khoản