Quy định xử phạt hành chính

Xem 1-20 trên 1011 kết quả Quy định xử phạt hành chính
 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/2009/ nđ-cp ngày 24/4/2009 v.v quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p trannhu 07-07-2009 1411 71   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  doc19p trientpt 01-09-2009 331 53   Download

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf36p nanghoong 30-03-2014 51 1   Download

 • Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Dân số Trích Nghị định số 114/2006/NĐ-CP, ngày 3/10/2006 của Chính phủ. Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt

  doc4p ayunpatown 21-06-2010 232 25   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 Số: 47/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ

  pdf48p cucaibanhchung 28-05-2010 419 78   Download

 • Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá

  doc1p sundaisy 08-08-2009 111 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách thuế 2008", phần 2 trình bày các văn bản quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, những quy định chung về lệ phí, những quy định về thuế tài nguyên, quy định về sử dụng đất nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf159p doinhugiobay_02 12-11-2015 14 2   Download

 • Nghị định số 173/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn, căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p bachma45 27-11-2015 23 1   Download

 • Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Luật dược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc83p bachma45 27-11-2015 62 2   Download

 • 1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của ng-ời sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà ch-a đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. ...

  pdf21p phuocql31 18-11-2009 2706 213   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Luật Giao thông đường bộ Việt Nam - Các quy định mới nhất về xử phạt hành chính, hệ thống biển báo đường bộ" trình bày nội dung Nghị định 152/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 15 năm 2005 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với mô tô, xe...

  pdf106p talata_2 07-11-2014 326 110   Download

 • 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y là những hành vi của cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính....

  pdf22p emilynguyen 07-07-2009 574 62   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 10 tháng 12 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng...

  pdf31p longtuyenthon 29-01-2010 191 53   Download

 • Sách "Luật Giao thông đường bộ Việt Nam - Các quy định mới nhất về xử phạt hành chính, hệ thống biển báo đường bộ" sau đây được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu cũng như nắm rõ luật giao thông đường bộ và các mức xử phạt hành chính khi vi phạm luật, hệ thống biển báo đường bộ. Sách được chia làm 2 phần.

  pdf68p talata_2 07-11-2014 212 77   Download

 • Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thể loại biên bản vi phạm hành chính được lập khi các sai phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường được phát hiện. Biên bản do người có thẩm quyền đưa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi phạm hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ phám pháp trong lĩnh vực môi trường.

  doc7p 123_hongphuong 23-05-2015 844 73   Download

 • Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, tẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính torong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  doc20p trientpt 01-09-2009 241 33   Download

 • Nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực kinh doanh rượu và thuốc lá

  pdf19p sontratckh 15-07-2010 88 21   Download

 • Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là công nghệ thông tin).

  pdf22p chanhthu 24-06-2009 239 17   Download

 • Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  doc18p trientpt 01-09-2009 144 10   Download

 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình.

  pdf60p cryasgameover 12-01-2015 74 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản