Quy hoạch bảo vệ

Xem 1-20 trên 1636 kết quả Quy hoạch bảo vệ
 • Báo cáo: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 – 2010, tầm nhìn 2020 trình bày điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị; hiện trạng, xu thế, diễn biến môi trường tỉnh Quảng Trị, phân vùng chức năng môi trường phù hợp với quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Trị, xây dựng chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2020.

  pdf151p nluu9184 05-05-2014 146 41   Download

 • Nội dung gồm - Chương 1 : Những vấn đề tổng quan - Chương 2 Diễn biến rừng và đa dạng sinh học vùng đống bằng sông Hồng - Chương 3 : Hiện trạng đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 4 : Đánh giá đa dạng sinh học và các yếu tố ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 5 : Dự báo xu thế biến động đa dạng sinh học và quy hoạch bảo vệ đa dạng sinh học.

  pdf120p lalan38 01-04-2013 116 56   Download

 • Chương 4 Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch môi trường vùng ven biển, quy hoạch quản lý vùng đất ngập nước, quy hoạch bảo vệ và sử dụng đất,...

  pdf28p real_spamer9x 12-12-2014 70 31   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

  pdf5p bupbebagsu 16-01-2013 33 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf15p hoamai_do 01-02-2013 27 2   Download

 • Giáo trình Quy hoạch môi trường - Vũ Quyết Thắng biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Nội dung giáo trình bày như sau: Chương 1 Môi trường; Chương 2 Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường; chương 3 Nội dung quy hoạch môi trường,....Chương 5 Sử dụng đất và quy hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Chương 6 Quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

  pdf210p patrica1903 28-10-2013 534 321   Download

 • Nghị định này quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

  pdf8p minhanh 14-03-2009 800 129   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước.

  pdf180p 123968574 20-06-2012 205 108   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------Số: 1660/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 200...

  pdf12p mungtetmoi 21-01-2013 66 12   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 23 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf57p hoamai_do 01-02-2013 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf23p hoamai_do 01-02-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 2020

  pdf6p caytudang 20-04-2013 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf8p caytudang 20-04-2013 39 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

  pdf15p bupbebagsu 16-01-2013 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf19p hoamai_do 01-02-2013 30 2   Download

 • Ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Quyết định số1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (viết tắt là QHCHN) do Liên danh tư vấn quốc tế Perkin Eastman- Posco E&C- Jina Architects Co.Ltd (PPJ) cùng với tư vấn trong nước gồm Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP) và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) thực hiện . Hồ sơ quy hoạch bao gồm: bản vẽ, thuyết minh và quy định quản lý....

  doc181p syhoangpham 25-06-2012 366 113   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài báo sau đây với đề tài " Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quản Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

  doc67p bomtvc 28-02-2014 117 43   Download

 • Báo cáo quan trắc môi trường Qúy IV của mỏ than Na Dương xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trình bày vị trí điểm quan trắc môi trường không khí khu vực xung quanh, thông tin chung về cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả quan trắc chất lượng môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và giám sát môi trường cho các đợt tiếp theo của năm 2014.

  doc52p hongmai1604 17-05-2014 136 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản