» 

Quy Hoạch Xây Dựng

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2008/BXD

  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương.

  pdf 84p tuongvan 05-09-2009 3139 654

 • Phong thủy trong Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng

  Phong thủy lâu nay vẫn được coi là một lĩnh vực “nhạy cảm”, rộng lớn, liên quan đến nhiều vấn đề trong đời sống con người, vậy nên Viện Kiến Trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) và Viện Kiến trúc Nhiệt đới (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) được coi là khá mạnh bạo khi lần đầu tiên tổ chức hội thảo “Phong thủy trong kiến trúc và quy hoạch xây dựng” (tại Đại Lải –...

  doc 8p thienduongladayckc 06-12-2010 626 422

 • Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng

  HỢP ĐỒNG Số....../HĐ-XD Về việc: TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  doc 7p kebitmat 26-02-2010 1473 345

 • Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

  Ký hiệu quy hoạch xây dựng là hệ thống ký hiệu chuyên ngành được sử dụng trong các loại hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng được quy định theo Luật xây dựng. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/ 2005 của chính phủ về Quy hoạch xây dựng thông tư số .../2005/TT-BXD ngày tháng năm 2005 bộ xây dựng hướng dẫn lập, quy định và phê duyêt quy hoạc xây dựng

  pdf 27p taonha 08-05-2012 543 177

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 1

  tài liệu “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị” được biên soạn dựa trên những nghiên cứu dựa trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học kỹ thuật. Tài liệu có tính chất nguyên lí thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị để các cán bộ chuyên môn tham khảo. Đồng thời làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy trong các trường đại học chuyên ngành kiến trúc độ thị

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 392 170

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 2

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 2', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 274 139

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 3

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 3', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 197 112

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 4

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 4', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 190 110

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 6

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 6', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 181 98

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 5

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 5', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 177 93

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 8

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 8', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 172 90

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 9

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 9', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 179 90

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 10

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 10', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p myxaodon20 15-12-2011 161 89

 • Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 7

  Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 7', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 15-12-2011 157 89

 • Thông tư về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  doc 0p catbui 02-06-2009 322 74

 • Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  doc 18p catbui 02-06-2009 400 69

 • Quyết định về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

  Văn bản này quy định các căn cứ để xác định chi phí lập các loại quy hoạch xây dựng

  doc 15p catbui 02-06-2009 247 69

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng 1/500)

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố hồ chí minh thuộc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng 1/500)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ca_chepvang 28-10-2010 99 17

 • Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết

  Tham khảo tài liệu 'thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p aa_banhda 26-12-2010 39 9

 • Thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p _duahau_ 08-02-2012 36 8

 • + Xem thêm 3459 Quy Hoạch Xây Dựng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản