Quý i năm 1998

Xem 1-14 trên 14 kết quả Quý i năm 1998
 • Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 97 2   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9 1. Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đ•i và thuế suất ưu đ•i đặc biệt : a) Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

  pdf4p truongan 10-07-2009 618 165   Download

 • Lời nói đầu: 28 TCN 123: 1998 ‘Quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết định số: 339/1998/QÐ-BTS ngày 11 tháng 7 năm 1998. Quy trình nuôi cá Chép V1 thương phẩm The procedure for grow-out selected common carp (V1) 1. Ðối tượng và phạm vi áp dụng - Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi cá chép V1 thương phẩm trong ao, áp dụng...

  pdf6p oceanus75 28-01-2013 99 23   Download

 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.

  doc3p vantien 19-08-2009 100 2   Download

 • Trong những năm 1990, đã có hai trường hợp căng thẳng dữ dội trong thị trường thế chấp. Từ cuối năm 1993 đến cuối năm 1994, lãi suất tăng lên đáng kể và phí trả trước bị chậm lại đáng kể. Từ quý I năm 1998 đến cuối năm 1998, lãi suất giảm đáng kể và phí trả trước tăng lên đáng kể.

  pdf0p banhbeo5 13-11-2011 15 1   Download

 • Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại Tổ chức tín dụng cố phần Việt Nam

  doc14p vantien 19-08-2009 86 19   Download

 • Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ các Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/1998/QĐ-NHNN3 ngày 3/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc3p vantien 19-08-2009 320 10   Download

 • Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

  doc2p vantien 19-08-2009 102 9   Download

 • Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

  doc2p vantien 19-08-2009 27 3   Download

 • Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p ngankhanh 10-10-2009 43 2   Download

 • Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

  doc11p vantien 19-08-2009 32 1   Download

 • Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo khoản 5, danh mục I, phụ lục I, nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ

  pdf10p lawdt10 02-12-2009 39 3   Download

 • Luật giáo dục nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh”. (Luật giáo dục 1998, chương I, điều 24)....

  pdf25p nhutretho 26-01-2013 167 55   Download

 • Công ty cho thuê tài chính I - NHNo&PTNT Việt Nam đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội. - Công ty cho thuê tài chính II - NHNo&PTNT Việt Nam đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng công ty cho thuê tài chính I, theo giấy phép kinh doanh số 112447 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 7/9/1998, công ty hoạt động theo các văn bản về hoạt động cho thuê tài chính trước đó và điều lệ hoạt động theo quy định số 492QĐ/HĐQT do Thống đốc Ngân hàng...

  pdf13p ttcao4 20-08-2011 33 6   Download

Đồng bộ tài khoản