Quý i năm 2009

Xem 1-20 trên 47 kết quả Quý i năm 2009
 • Công văn 1028/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2009

  pdf39p hoanglinh 19-08-2009 113 16   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I - NĂM 2009 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: STT NỘI DUNG I Tài sản ngắn hạn 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 4 Hàng tồn kho 5 Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 79 14   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý 2 năm 2009 I.A. Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: đồng Nội dung A. Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài chính - Tài sản cố định vô hình - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản...

  pdf4p anhhoangmeo1 20-11-2011 47 7   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. 1. 2.

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 67 6   Download

 • Năm 2009 và quý I năm 2010, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: Vượt qua khủng hoảng, bước vào thời kỳ tăng trưởng ổn định, an sinh xã hội đảm bảo vững chắc… Song bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm cần nhận diện đúng mức để rút ra bài học kinh nghiệm và tìm giải pháp cho cả năm 2010, nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra là hết sức cần thiết. ...

  pdf12p tam_xuan 25-02-2012 48 6   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra thi học kì I năm 2009-2010 Trường THPT An Lương Sở GDĐT Bình Định đề 264 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p conchokon 25-09-2013 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu đề cương ôn tập HK I môn Toán lớp 8 năm 2009–2010 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Toán với chủ đề: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, rút gọn biểu thức.

  pdf8p black_23 20-03-2014 719 248   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi Đại số tuyến tính học kỳ I năm học 2009 - 2010 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf2p em_yeu_mau_tim 15-11-2014 47 16   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2009 - 2010 Trường tiểu học Ta Niết - Môn tiếng Việt 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf2p nhokkeen 12-09-2013 69 5   Download

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 A. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: I. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 25 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành lập Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản...

  pdf47p muaythai9 18-11-2011 215 83   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Kế hoạch 3846/HĐ-BHLĐ về tổ chức hội thi “Công tác phòng cháy và chữa cháy” cấp thành phố lần I năm 2009 do Hội đồng bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawvhxh1 16-11-2009 67 9   Download

 • Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2009

  doc9p thanhdong000 07-10-2009 132 7   Download

 • Quyết định số 1434/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hội diễn ca múa nhạc không chuyên lần thứ I năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 47 5   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra học kỳ I năm học 2008 - 2009 Trường THCS Huỳnh Phước - Môn tin học 8 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p tieungot 18-09-2013 55 3   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra Toán học lớp 6 học kì I năm học 2009-2010 - Trường THCS Trần Bình Trọng để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p thinguyen_1 30-03-2014 34 4   Download

 • Báo cáo số 162/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý I năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf9p lawttyt1 30-11-2009 62 2   Download

 • Chuyên đề 1 Môn Pháp luật về kinh tế Phần 1 PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh 1.

  pdf91p misadu 07-07-2010 998 883   Download

 • Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2009, ngân hàng ACB xác định lợi nhuận kế hoạch năm 2010 là 3.600 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế quý I của ACB được kỳ vọng đạt khoảng 600 – 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng đạt được trong quý I năm nay chỉ đạt 560 tỷ đồng.

  ppt104p bemap90 02-04-2011 168 75   Download

 • Ebook "Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009)" có nội dung gồm 3 phần: Phần 1 tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phần 2 những nội dung cơ bản của đại hội công đoàn Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X, phần 3 những quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của công đoàn.

  pdf853p muathu102 15-03-2013 129 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản