Quy phạm luật quốc tế

Xem 1-20 trên 566 kết quả Quy phạm luật quốc tế
 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " tiệm cận các quy phạm luật quốc tế "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dem_thanh 20-12-2012 32 7   Download

 • Nếu như trong toán học có khái niệm về hai đường thẳng song song, thì trong luật học có khái niệm về hai hệ thống pháp luật (HTPL): Luật quốc gia và Luật quốc tế. Hai đường thẳng song song đó có cắt nhau hay không và cắt nhau ở đâu? cchúng sẽ gặp nhau ở điểm “vô cùng”.

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 49 14   Download

 • Nghiên cứu các quy phạm Luật Quốc tế là cần thiết đối với người học luật và với các độc giả quan tâm trong thời hội nhập. Hiểu thêm về bản chất của các quy phạm Luật Quốc tế, về quy trình xây dựng chúng và mối quan hệ giữa Luật Quốc tế và Luật Quốc gia.

  pdf9p emvaolop1 17-10-2014 21 6   Download

 • Nghiên cứu các quy phạm Luật Quốc tế là cần thiết đối với người học luật và với các độc giả quan tâm trong thời hội nhập. Hiểu thêm về bản chất của các quy phạm Luật Quốc tế, về quy trình xây dựng chúng và mối quan hệ giữa Luật Quốc tế và Luật Quốc gia.

  pdf9p phalinh20 24-08-2011 25 7   Download

 • Bài giảng Luật Công pháp quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế trình bày khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế, các phương tiện hỗ trợ nguồn.

  ppt89p hoa_cuc91 27-06-2014 99 40   Download

 • Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế trình bày về những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia, khái niệm và các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia, chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia.

  pdf56p canon_12 27-03-2014 130 36   Download

 • Bài giảng "Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, vai trò của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt89p tramnamcodon_01 28-03-2016 20 4   Download

 • Vấn đề hai hay nhiều quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia Tại các doanh nghiệp có hơn 20 NLĐ, NSDLĐ phải cung cấp cho HĐXN các hồ sơ tuyển dụng, thông báo kết quả quá trình tuyển dụng (những người được tuyển dụng và cả những ứng viên đã bị loại)

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 31 5   Download

 • Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và vấn đề quyền con người trong luật quốc tế Trong mối quan hệ này, vấn đề đặt ra là quyền nêu câu hỏi của NSDLĐ khi đàm phán để giao kết hợp đồng. Họ chỉ có quyền đặt ra những câu hỏi liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động sẽ thiết lập, ví dụ về quá trình đào tạo, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc...;

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 31 4   Download

 • Một số vấn đề lí luận về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế bên. Theo đó, người dự tuyển và NSDLĐ có nghĩa vụ tự thông báo những thông tin cần thiết liên quan đến công việc sẽ thực hiện. Chẳng hạn NSDLĐ phải thông báo về tình hình tài chính khó khăn hiện tại của doanh nghiệp hoặc việc doanh nghiệp chuẩn bị di dời (nếu có);

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 22 3   Download

 • Một số vấn đề về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế bên. Theo đó, người dự tuyển và NSDLĐ có nghĩa vụ tự thông báo những thông tin cần thiết liên quan đến công việc sẽ thực hiện. Chẳng hạn NSDLĐ phải thông báo về tình hình tài chính khó khăn hiện tại của doanh nghiệp hoặc việc doanh nghiệp chuẩn bị di dời (nếu có);

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 17 2   Download

 • Tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có các điều ước về bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập. Quyền được xét xử công bằng, một trong những quyền dân sự - chính trị căn bản của mọi cá nhân, đã được cộng đồng nhân loại quan tâm và bảo vệ bằng các quy phạm pháp luật quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003...

  pdf13p caybangnho 22-09-2011 101 39   Download

 • Tổ chức quốc tế là một khuôn khổ hợp tác phổ biến hiện nay giữa các quốc gia. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, WTO, NATO, tổ chức thống nhất Châu phi… đã dẫn tới sự công nhận tư cách chủ thể Luật quốc tế của các tổ chức quốc tế nói chung. Các tổ chức này ngày càng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động.

  pdf18p cugiai1311 01-11-2012 122 36   Download

 • Luật ngoại giao và lãnh sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc tế, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quan hệ đối ngoại nhà nước cùng các thành viên của các cơ quan này, đồng thời cũng điều chỉnh các vấn đề về quyền ưu đãi và miễn trừ của tổ chức quốc tế liên Chính phủ cùng thành viên của nó.

  pdf33p canon_12 28-03-2014 87 28   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế: Chương 2 - Xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luập nước ngoài có nội dung trình bày về xung đột pháp luật trong TPQT, quy phạm xung đột, một số hệ thuộc xung đột cơ bản, áp dụng pháp luật nước ngoài, vấn đề lẫn tránh pháp luật trong TPQT.

  ppt89p hoa_cuc91 30-06-2014 62 19   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế: Chương 1 có nội dung trình bày về khái niệm nghiên cứu Tư pháp quốc tế, sự khác biệt giữa tư pháp điều chỉnh các mối quan hệ mang tính chất dân sự và công pháp điều chỉnh các quan hệ mang tính chất chính tri.

  ppt51p hoa_cuc91 30-06-2014 41 14   Download

 • Luật pháp: tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

  ppt11p mabubeouk 17-10-2012 50 10   Download

 • Các tranh chấp quốc tế được giải quyết bằng nhiều biện pháp khác nhau một trong các biện pháp đó là việc sử dụng hình thức tài phán quốc tế. Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc là một trong những cơ quan tài phán quốc tế giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể quốc tế.

  doc8p hng1635 23-12-2013 67 9   Download

 • Về tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước Thông qua các quy định của pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh, nhà nước kiểm soát được các hành vi làm giảm sức ép, gây cản trở đến cạnh tranh trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 25 3   Download

 • Tòa án công lý quốc tế (viết tắt ICJ) là một trong các thiết chế của Tòa án quốc tế, giống như các cơ quan tài phán khác, ICJ có chức năng giải quyết các tranh chấp quốc tế. Hơn nữa, ngoài chức năng ấy, ICJ còn có vai trò tư vấn. Hơn nữa phán quyết của ICJ còn có vai trò quan trọng vì đó là một trong các nguồn bổ trợ của Luật quốc tế.

  doc9p haohiep11 20-04-2016 8 2   Download

Đồng bộ tài khoản