» 

Quỹ Quốc Phòng An Ninh

 • Bài giảng GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

  Mời các bạn đọc tham khảo bộ sưu tập bài Chính sách quốc phòng an ninh để học hỏi kinh nghiệm thiết kế bài giảng sao cho hiệu quả nhất. Thông qua bài giảng chúng ta biết vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta, biết tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp khả năng của bản thân. Đây sẽ là những tài liệu giúp quý thầy cô soạn...

  ppt 26p minhkieu4444 03-04-2014 10 5

 • SKKN: Tổ chức trò chơi quân sự vào một số tiết học phương pháp giúp học sinh hứng thú trong học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  Việc đổi mới phương pháp Dạy – Học là một vấn đề đang được toàn xã hội nói chung và đặc biệt là ngành giáo dục nói riêng rất quan tâm, nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong quá trình Dạy – Học càng đòi hỏi người Giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi và không ngừng sáng tạo để đạt được mục tiêu giáo dục nói chung cũng như Giỏo dục Quốc phũng và an ninh nói riêng. Mời...

  pdf 18p hoangchieuduong 12-05-2014 7 3

 • SKKN: Ứng dụng môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh vào trò chơi lớn trong Hoạt động ngoại khoá

  Sáng kiến “Ứng dụng môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh vào trò chơi lớn trong Hoạt động ngoại khoá” có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống thông qua tổ chức một số trò chơi trong các buổi ngoại khóa, góp phần vào việc giúp giáo viên giảng dạy môn GDQP-AN được hiệu quả hơn, học sinh tích cực chủ động trong việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức của môn học. Mời quý thầy cô tham...

  pdf 15p hoangchieuduong 11-05-2014 7 1

 • Giáo án GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

  Bao gồm những giáo án bài Chính sách quốc phòng an ninh được chọn lọc đặc sắc nhất sẽ giúp quý thầy cô cũng như các bạn học sinh có tiết học và dạy hiệu quả. Qua nội dung bài học giáo viên giúp các em hệ thống lại kiến thức về vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta, hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của...

  doc 5p baobong2222 01-04-2014 11 1

 • SKKN: Tổ chức viết bài thu hoạch phương pháp giúp học sinh học tập tốt bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

  Sáng kiến “Tổ chức viết bài thu hoạch phương pháp giúp học sinh học tập tốt bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh” giúp cho học sinh độc lập suy nghĩ, giải quyết và thể hiện bằng hành động của mình, giúp các em yêu thích và học tốt môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hơn. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf 21p hoangchieuduong 11-05-2014 10 2

 • Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf 7p minhhanhmh 05-03-2014 4 0

 • Bài giảng Giáo Dục Quốc Phòng An ninh

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã...

  doc 123p gragol 26-07-2010 2768 701

 • Chỉ thị Số: 05/CT-BQP của Bộ Quốc Phòng

  CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 1 VÀ ĐỐI TƯỢNG 2 THUỘC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG

  pdf 4p inoneyear 07-04-2010 265 53

 • Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 1 - Đặng Đình Quý

  Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 1 trình bày về ý nghĩa toàn cầu của biển đông trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi, ý nghĩa khu vực của biển đông trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi, những diễn biến gần đây ở biển đông - hệ lụy đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

  pdf 261p colendaica32 31-05-2014 28 7

 • SKKN: Vận dụng thực tiễn vào bài giảng nhằm giáo dục ý thức Quốc phòng - An ninh cho học sinh

  Hiện nay tình hình tội phạm ở nước ta rất phức tạp và các thế lực thù địch đang tìm cách phá hoại nước ta bằng nhiều biện pháp đặc biệt là chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Việc vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài giảng nhằm giáo dục và nâng cao kiến thức QP-AN cho học sinh THPT là điều cần thiết. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Vận dụng thực tiễn vào bài...

  pdf 29p hoangchieuduong 12-05-2014 16 6

 • Nghị quyết Số: 17/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU QUỸ QUỐC PHÒNG

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf 3p inoneyear2 22-03-2010 28 6

 • Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 2 - Đặng Đình Quý

  Cuốn sách "Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 2" là kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế trình bày về khuôn khổ hợp tác biển Đông, hợp tác biển Đông - kinh nghiệm và triển vọng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 130p colendaica32 31-05-2014 24 5

 • SKKN: Nâng cao kết quả học tập lí thuyết môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh bằng phương pháp “Thảo luận nhóm”

  “Thảo luận nhóm” là một hình thức học tập mang tính hợp tác nhằm nâng cao chất lượng của học sinh – học sinh đóng vai trò chủ động, giảm bớt đi phương pháp học tập trước đây, đó là: phấn trắng – bảng đen; thầy đọc – trò chép; thầy giảng – trò nghe….giúp cho người học chiếm lĩnh tri thức chứ không phải lĩnh hội tri thức. Học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, thảo...

  pdf 13p hoangchieuduong 12-05-2014 13 5

 • Quyết định số 1884/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2782/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2011 UBND TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf 4p oggianoel 08-01-2013 12 3

 • Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

  pdf 4p naubanh_tet 01-02-2013 15 3

 • MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ …

  UBND xã, huyện:…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ …., NĂM 201 ……. (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Tổng số ST T Nội dung Mức thu (đồng) Số đối tượng (người ) Số tiền (đồng) Xã …. Số đối tượng (người) Số tiền (đồng ) Xã …. Số đối tượng (người) Số tiền (đồng)

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 15 3

 • SKKN: Phương pháp tích hợp giáo dục pháp luật trong giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

  Tích hợp giáo dục pháp luật vào môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh là cần thiết nhằm mục đích định hướng cho người học nhìn thấy được tầm quan trọng của môn học này, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, nâng cao kiến thức, kỹ năng quân sự cũng như lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường và trong đời sống hằng ngày. Mời quý thầy cô tham khảo sáng...

  pdf 20p hoangchieuduong 12-05-2014 7 3

 • SKKN: Tìm hiểu hứng thú học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của học sinh Trung học phổ thông

  Sáng kiến “Tìm hiểu hứng thú học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của học sinh trung học phổ thông” làm rõ thực trạng hứng thú của học sinh với môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng hứng thú của học sinh với môn học này. Đề xuất, kiến nghị góp phần làm cho việc giảng dạy và học tập môn học này được tốt hơn. Mời quý thầy cô tham...

  pdf 12p hoangchieuduong 12-05-2014 9 3

 • MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ……, NĂM 201……

  UBND xã, huyện:…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ……, NĂM 201……. (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 19 3

 • SKKN: Một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh cho học sinh trường THPT Long Thành

  Đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá: Giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hơn nữa quá trình học tập của học sinh, phải tạo ra được cơ chế buộc học sinh phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến thức. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một...

  pdf 18p hoangchieuduong 12-05-2014 13 3

 • + Xem thêm 367 Quỹ Quốc Phòng An Ninh khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản