Quy tắc xuất xứ

Xem 1-20 trên 269 kết quả Quy tắc xuất xứ
 • Hiệp định về quy tắc xuất xứ

  pdf11p lawtm10 22-11-2009 142 48   Download

 • Mục đích chính của quy tắc xuất xứ là đảm bảo là những lợi ích của chế độ ưu đãi thuế quan theo hệ thống ưu đãi phổ cập

  doc16p minhtuanlaw_88 31-10-2009 154 21   Download

 • Bài giảng Quy tắc xuất xứ do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ánh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm; xuất xứ hàng hoá; quy tắc xuất xứ ở Việt Nam; giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); quy tắc xuất xứ theo GSP; quy tắc xuất xứ ASEAN – Trung Quốc và một số nội dung khác.

  ppt54p cocacola_07 11-11-2015 40 16   Download

 •  Báo cáo: Đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam do Nhóm chuyên gia thực hiện, có kết cấu nội dung gồm 5 phần đề cập đến các vấn đề như: Giới thiệu và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm chính về quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ - số liệu thương mại và phân tích quy tắc xuất xứ đối với sản xuất cụ thể từ góc độ ...

  pdf112p tieppham1 08-05-2015 46 12   Download

 • Thuyết trình: Quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi của WTO nhằm trình bày về những khái niệm, vấn đề cơ bản, các quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi của WTO, tình hình áp dụng các quy tắc xuất xứ hàng hóa của WTO tại Việt Nam.

  pdf29p slow_12 26-06-2014 62 11   Download

 • Quy tắc xuất xứ đối với dịch vụ: Vấn đề đang nổi lên trong thương mại quốc tế và ý nghĩa đối với dịch vụ vận tải biển Việt Nam trình bày kuy tắc xuất xứ đối với dịch vụ, tầm quan trọng của xuất xứ này trong trong thương mại quốc tế và các tiêu chí áp dụng trong thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dienham63 10-12-2015 19 4   Download

 • Dưới góc độ khoa học luật thương mại quốc tế, quy tắc xuất xứ hàng hoá (Rules of Origin – RO) được hiểu là tập hợp các quy định pháp luật và quyết định hành chính để xác định quốc gia được coi là đã sản xuất ra hàng hoá (nước xuất xứ của hàng hoá).

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 82 17   Download

 • Hiện nay, do nhiều sản phẩm hàng hóa được sản xuất theo các công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn được thực hiện ở mỗi quốc gia khác nhau, mỗi công đoạn được thực hiện ở mỗi quốc gia khác nhau nhằm tận dụng các lợi thế liên quan của quốc gia đó (như nhân công nguyên vật liệu, công nghệ...).

  pdf8p lalala06 30-11-2015 27 6   Download

 • Thông tư " Thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - NIU Di Lân

  pdf5p bachdiemmy 15-12-2009 71 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

  pdf2p conchokon 26-09-2012 46 2   Download

 • Hệ thống ưu đãi phổ cập GSP (Generalized Systems of Prefrences) là kết quả của cuộc đàm phán liên chính phủ được tổ chức dưới sự bảo trợ của hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) năm 1986.

  doc31p bichchamtd 05-05-2011 222 73   Download

 • Quyết định 32/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 9 về quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm sắt và thép thuộc Chương 72 cho QĐ số 1420/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)...

  doc5p thinhlien 14-08-2009 91 18   Download

 • Chương 3 đề cập đến vấn đề xuất xứ hàng hóa. Chương này tập trung trình bày 3 nội dung sau đây: Một số vấn đề cơ bản về xuất xứ hàng hóa, quy tắc xuất xứ phổ biến, một số quy tắc xuất xứ cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf40p namthangtinhlang_01 03-11-2015 45 11   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy tắc xuất xứ áp dụng đối với bốn mươi mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Cam-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%

  doc5p thinhlien 14-08-2009 75 10   Download

 • Bài viết Giải bài toán xuất xứ hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam trong TPP tập trung làm rõ cơ hội mới, sân chơi mới; TPP không chỉ toàn màu hồng; cần những giải pháp chiến lược. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 9 5   Download

 • Phụ lục 1 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ MẪU X (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2011/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ củ...

  pdf1p longxanh39 28-06-2011 534 70   Download

 • Phụ lục 2 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ MẪU S (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2011/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ củ...

  pdf1p longxanh39 28-06-2011 230 47   Download

 • Trong các tham luận tại Hội nghị thì sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên Nguyễn Đức Vũ trường THPT Tháp Chàm đề xuất sáng kiến GD học sinh “chưa ngoan” với 5 quy tắc cơ bản và khi giáo viên chủ nhiệm áp dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực.

  pdf5p phungnhi2011 15-03-2010 1514 1052   Download

 • THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THOẢ THUẬN GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ ÁP DỤNG CHO CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM - LÀO

  pdf8p xexucxich 26-04-2010 71 4   Download

 • Thông tư số 05/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê.

  pdf6p bachma47 15-12-2017 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản