Quy trình chuẩn đoán

Xem 1-20 trên 486 kết quả Quy trình chuẩn đoán
 • TCVN 8710-1:2011 (Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh còi do vi rút ở tôm) quy định quy trình chẩn đoán bệnh còi do vi rút PenaeusMonodon type baculovirus (MBV) gây ra ở tôm.

  pdf11p thoigiandau 15-11-2012 46 11   Download

 • Ắc quy hết điện - nguyên nhân chính của hư hỏng - phương pháp xử lý đối với ắc quy hết điện - quy trình khắc phục hư hỏng - kiểm tra triệu chứng và điều tra trước chuẩn đoán

  pdf14p tieutaithan 15-11-2010 273 152   Download

 • Quản lý tổ chức sự kiện bao gồm quá trình hoạch định và kiểm soát về chi phí (cost), công việc (content) và rủi ro (risk) đi kèm với những ràng buộc về luật pháp (legal), văn hóa đạo đức (ethical) và những thay đổi không thể lường trước được ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. MộtEvent luôn phải trải qua những thủ tục cơ bản sau: 1.

  pdf3p bibocumi17 03-12-2012 86 12   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-5:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN - PHẦN 5: BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Animal disease - Diagnostic procedure - Part 5: trypanosomosis disease Lời nói đầu TCVN 8400-5:2011 được chuyển đổi từ 10 TCN 821:2006 thành tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1

  pdf5p thoigiandau 15-11-2012 41 11   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-21:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn quy định quy trình chuẩn đoán hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên lợn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p thangnamvoiva24 13-10-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-26:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1 quy định quy trình chuẩn đoán bệnh cúm gia cầm do vi rút A gây ra đối với gia cầm, thủy gia cầm, thủy cầm và chim hoang dã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-22:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn quy định quy trình chuẩn đoán bệnh giả dại ở lợn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p thangnamvoiva24 13-10-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-23:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán quy định quy trình chuẩn đoán bệnh ung khí thán trên trâu bò do vi khuẩn Clostridium chauvoei gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-24:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm quy định quy trình chuẩn đoán bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do vi rút thuộc giống Coronavirus gây ra trên gà. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p thangnamvoiva24 13-10-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-25:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn quy định quy trình chuẩn đoán bệnh cúm lợn do vi rút A, subtype H1N1 và/hoặc H3N2 gây ra đối với lợn ở mọi lứa tuổi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf26p thangnamvoiva24 13-10-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-28:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn clostridium perfringens quy định quy trình chuẩn đoán bệnh viêm ruột hoại tử ở gà và lợn do vi khuẩn clostridium perfringens gây ra.

  pdf21p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

 • TCVN 8400-6:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 6: BỆNH XUẤT HUYẾT THỎ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 6: Rabbit haemorrhagic disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf12p thoigiandau 15-11-2012 38 13   Download

 • TCVN 8400-12:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH BẠCH LỊ VÀ THƯƠNG HÀN Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 12: Fowl typhoid and pullorum disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf8p thoigiandau 15-11-2012 41 11   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-9:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 9: BỆNH VIÊM GAN VỊT TYP I Animal disease - Diagnostic procedure - Part 9: Duck virus hepatitis type I disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. ...

  pdf13p thoigiandau 15-11-2012 33 10   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-14:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 14: BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở TRÂU BÒ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 14: Haemorrhagic septicemia in cattle disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf7p thoigiandau 15-11-2012 41 10   Download

 • TCVN 8400-8:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 8: BỆNH NẤM PHỔI DO ASPERGILLUS Ở GIA CẦM Animal disease - Diagnostic procedure - Part 8: Aspergillosis in poultry disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf4p thoigiandau 15-11-2012 61 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-10:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 10: BỆNH LAO BÒ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 10: Bovine tuberculosis disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf6p thoigiandau 15-11-2012 24 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-13:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELA Animal disease - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf12p thoigiandau 15-11-2012 40 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-15:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 15: BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA Animal disease - Diagnostic procedure - Part 15: Leptospirosis CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf7p thoigiandau 15-11-2012 47 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-17:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 17: BỆNH DO VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS GÂY RA Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 17: Staphylococcus aureus infection in chicken CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. ...

  pdf5p thoigiandau 15-11-2012 30 9   Download

Đồng bộ tài khoản