Quy trình chuẩn đoán

Xem 1-20 trên 415 kết quả Quy trình chuẩn đoán
 • TCVN 8710-1:2011 (Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh còi do vi rút ở tôm) quy định quy trình chẩn đoán bệnh còi do vi rút PenaeusMonodon type baculovirus (MBV) gây ra ở tôm.

  pdf11p thoigiandau 15-11-2012 48 12   Download

 • Ắc quy hết điện - nguyên nhân chính của hư hỏng - phương pháp xử lý đối với ắc quy hết điện - quy trình khắc phục hư hỏng - kiểm tra triệu chứng và điều tra trước chuẩn đoán

  pdf14p tieutaithan 15-11-2010 283 156   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-5:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN - PHẦN 5: BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Animal disease - Diagnostic procedure - Part 5: trypanosomosis disease Lời nói đầu TCVN 8400-5:2011 được chuyển đổi từ 10 TCN 821:2006 thành tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1

  pdf5p thoigiandau 15-11-2012 45 12   Download

 • Quản lý tổ chức sự kiện bao gồm quá trình hoạch định và kiểm soát về chi phí (cost), công việc (content) và rủi ro (risk) đi kèm với những ràng buộc về luật pháp (legal), văn hóa đạo đức (ethical) và những thay đổi không thể lường trước được ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. MộtEvent luôn phải trải qua những thủ tục cơ bản sau: 1.

  pdf3p bibocumi17 03-12-2012 96 13   Download

 • TCVN 8400-6:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 6: BỆNH XUẤT HUYẾT THỎ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 6: Rabbit haemorrhagic disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf12p thoigiandau 15-11-2012 44 14   Download

 • TCVN 8400-12:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH BẠCH LỊ VÀ THƯƠNG HÀN Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 12: Fowl typhoid and pullorum disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf8p thoigiandau 15-11-2012 43 12   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-14:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 14: BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở TRÂU BÒ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 14: Haemorrhagic septicemia in cattle disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf7p thoigiandau 15-11-2012 45 11   Download

 • TCVN 8400-8:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 8: BỆNH NẤM PHỔI DO ASPERGILLUS Ở GIA CẦM Animal disease - Diagnostic procedure - Part 8: Aspergillosis in poultry disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf4p thoigiandau 15-11-2012 62 10   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-10:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 10: BỆNH LAO BÒ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 10: Bovine tuberculosis disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf6p thoigiandau 15-11-2012 31 10   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-13:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELA Animal disease - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf12p thoigiandau 15-11-2012 47 10   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-15:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 15: BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA Animal disease - Diagnostic procedure - Part 15: Leptospirosis CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf7p thoigiandau 15-11-2012 50 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-17:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 17: BỆNH DO VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS GÂY RA Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 17: Staphylococcus aureus infection in chicken CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. ...

  pdf5p thoigiandau 15-11-2012 32 9   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-7:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 7: BỆNH ĐẬU CỪU VÀ ĐẬU DÊ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 7: Sheep pox and goat pox disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf16p thoigiandau 15-11-2012 36 8   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-9:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 9: BỆNH VIÊM GAN VỊT TYP I Animal disease - Diagnostic procedure - Part 9: Duck virus hepatitis type I disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. ...

  pdf13p thoigiandau 15-11-2012 35 11   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-16:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 16: BỆNH PHÙ Ở LỢN DO VI KHUẨN E. COLI Animal disease - Diagnostic procedure - Part 16: Edema disease in pig 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh phù trên lợn (bệnh phù đầu) do vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) gây ra. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: Bệnh phù ở lợn (edema disease in pig) Bệnh do vi khuẩn E. coli có...

  pdf7p thoigiandau 15-11-2012 44 8   Download

 • TCVN 8400-11:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 11: BỆNH DỊCH TẢ VỊT Animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Duck virus enteritis disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng.

  pdf9p thoigiandau 15-11-2012 34 7   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 1004-2006 về Quy trình chẩn đoán bệnh đậu dê – cừu. Quy trình này được áp dụng cho các cán bộ thú y chẩn đoán bệnh đậu dê-cừu trong phòng xét nghiệm. Đối tượng được xét nghiệm bao gồm dê và cừu.

  doc11p suti91 13-11-2015 11 1   Download

 • Quy trình kỹ thuật này là để hướng dẫn xây dựng, cải tạo, xây dựng lại và duy tu bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình xây dựng những đoạn đường đã thiết kế trong hệ thống đường ô tô quốc gia như đã xác định trong hồ sơ đấu thầu và được Kỹ sư chính thức bàn giao cho Nhà thầu. Công trình do Nhà thầu thực hiện thuộc phạm vi quy trình kỹ thuật này bao gồm các phạm trù sau: Công trình mới, công trình cải tạo và công trình duy tu.

  pdf279p tuongvan 05-09-2009 525 290   Download

 • Tài liệu học tập Công nghệ sửa chữa - Bảo dưỡng và Chuẩn đoán kỹ thuật ôtô gồm 10 chương, trình bày về kinh tế vận hành ôtô, bảo dưỡng kỷ thuật ôtô, đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ôtô, các công tác trong quy trình công nghệ, các phương pháp kiểm tra chi tiết, gia công cơ khí trong sửa chữa chi tiết...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf218p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 452 247   Download

 • Ebook Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô giới thiệu về lý thuyết ma sát và hao mòn, kinh tế vận hành ô tô, điều kiện đưa ô tô vào sửa chữa, quy trình công nghệ bảo dưỡng ô tô, tháo và lắp, chạy rà, thử xe,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

  pdf217p buoi_chieu 23-04-2013 323 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản