Quy trình kế toán

Xem 1-20 trên 5257 kết quả Quy trình kế toán
 • Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán.Nội dung chính là: Tổng quan về quy trình kế toán Chứng từ kế toán Sổ sách kế toán Hệ thống thông tin kế toán.Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu.

  pdf12p trentroicosao 14-03-2014 51 18   Download

 • Nội dung bài thuyết trình trình bày chức năng của quy trình kế toán, quy trình kế toán tài chính, mục tiêu của quy trình, đánh giá rủi ro thường gặp và cơ chế kiểm soát tương ứng.

  pdf40p 0982097425 04-06-2015 36 15   Download

 • Quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán nhằm nêu các công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán.

  pdf12p five_12 18-03-2014 17 5   Download

 • Bài giảng "Chương 5&6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_01 09-11-2015 17 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

  pdf12p doinhugiobay_10 12-01-2016 27 2   Download

 • Học xong chương này, sinh viên phải nắm được: 1. Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp thông tin cho các nhà làm quyết định và các yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các định đề/giả thuyết và các nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 1. 4. Nắm được đối tượng phản ánh của kế toán và đặc trưng của nó 5. Hiểu rõ quy trình kế toán 6. Hiểu khái quát về hệ thống các phương pháp...

  pdf220p denngudo 14-06-2012 326 168   Download

 • Hiểu được hệ thống các phương pháp kế toánđược hình thành trong mối liên hệ mật thiết với các khâu của quy trình kế toán; Hiểu được nội dung của phương pháp chứng từ kế toán,vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để thực hiện thu nhận thông tin đối với những phần hành kế toán cơ bản. Hiểu được nội dung của phương pháp tính giá, vận dụng phương pháp tính giá để thực hiện lượng hóa các đối tượng kế toán chủ yếu....

  ppt154p tuan2202 25-03-2011 375 103   Download

 • Định nghĩa kế toán và mô tả vai trò của kế toán và yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 4. Hiểu rõ đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó 5. Nắm được quy trình kế toán

  ppt75p phuongtam1192 22-02-2012 277 84   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty công trình đường thuỷ', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p hotmoingay1 03-01-2013 88 36   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: sự ra đời của tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng ngân hàng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay, các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay, quy trình kế toán cho vay – thu nợ.

  pdf24p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 50 23   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4 trình bày các quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kế toán cơ bản (Quy trình bán hàng, quy trình mua hàng), đề xuất thủ tục kiểm soát ở các giai đoạn của từng quy trình.

  pdf37p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 25 6   Download

 • Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm và quy trình kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, chức năng và nhiệm vụ của kế toán, sản phẩm kế toán, đối tượng kế toán.

  ppt18p uocvong09 19-10-2015 18 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 08-01-2016 42 6   Download

 • Chương 5 Kế toán kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức về: Những vấn đề chung, tài khoản sử dụng, quy trình kế toán.

  pdf31p thanhdieutran 12-04-2014 19 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 2 Quy trình kế toán nhằm giúp sinh viên có thể giải thích ảnh hưởng của các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp đến quy trình kế toán. Mô tả được quy trình kế toán dưới góc độ tổ chức công việc kế toán.

  pdf27p top_12 19-04-2014 32 2   Download

 • Chương 1 và 2 của bài giảng Kế toán tài chính 3 giúp người học: Hiểu về các yếu tố trong một hệ thống kế toán thực: chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán; có kỹ năng thực hiện các bước công việc trong một quy trình kế toán cơ bản: lập chứng từ; mở sổ, ghi sổ kế toán; lập các BCTC, BC thuế; hình dung về hệ thống kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp để có thể sẵn sàng làm việc và tổ chức công việc trong trong môi trường đó;… Mời...

  pdf15p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 34 3   Download

 • Chương 5 và chương 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán giúp người học hiểu được quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán. Sau khi nghiên cứu nội dung trong chương này, người học có thể: Nêu được các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu,.... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf56p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 17 1   Download

 • Chương 5+6 cung cấp cho người học những kiến thức về quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu được các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích được vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày được nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 10 1   Download

 • Môn học Nguyên lý kế toán trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên đọc và hiểu được thông tin kế toán, phục vụ cho việc ra các quyết định về quản lý, tài chính.

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 9 1   Download

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5; Phần II. Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến chương 9.

  pdf144p thanhcongthth 02-11-2011 1958 1020   Download

Đồng bộ tài khoản