Quy trình kiểm nghiệm

Xem 1-20 trên 712 kết quả Quy trình kiểm nghiệm
 • Tài liệu Kiểm nghiệm bột ngọt sau đây có nội dung trình bày khái niệm chung, tính chất vật lí và sự tồn tại của bột ngọt, phương pháp và quy trình kiểm nghiệm. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc25p nguyenvanlieu09 09-06-2015 49 20   Download

 • Quy trình kiểm định này áp dụng đối với các cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn khi kiểm định các thiết bị nâng thuộc Danh mục các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc41p hungminhconkd 01-09-2009 360 154   Download

 • Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – chi nhánh Hải Phòng , từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – chi nhánh Hải Phòng.

  doc87p wildflower0907 25-03-2014 135 54   Download

 • Đề tài có nội dung sau: cơ sở lý luận kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC, thực trạng quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng, bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán.

  doc168p tututhoi 12-03-2015 126 54   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về nội dung, quy trình kiểm toán các CTMTQG do KTNN thực hiện. Đồng thời, luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm kiểm toán một số chương trình, dự án có tính chất an sinh xã hội của một số nước trên thế giới, từ đó phân tích rút ra các bài học kinh nghiệm đối với KTNN Việt Nam về nội dung, quy trình kiểm toán các CTMTQG.

  pdf204p change01 06-05-2016 26 11   Download

 • TCVN 8669-6:2011 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN PHẦN 6: VẮC XIN GUMBORO NHƯỢC ĐỘC Vaccine testing procedure - Part 6: Infectious bursal disease vaccine, live 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vắc xin sản xuất từ phôi gà hoặc tế bào đã được gây nhiễm bằng một chủng vi rút Gumboro nhược độc hoặc vô độc tự nhiên, dạng đông khô. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này.

  pdf4p thoigiandau 15-11-2012 61 8   Download

 •  Tài liệu Tiêu chuẩn hiện hành để kiểm nghiệm coliforms và E.coli sau đây có nội dung trình bày tổng quan về coliforms và E.coli, các phương pháp định tính, định lượng, các tiêu chuẩn hiện hành trong kiểm nghiệm coliforms và E.coli. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc29p nguyenvanlieu09 09-06-2015 52 26   Download

 •  Tài liệu "Kiểm nghiệm lương thực - thực phẩm - Chuyên đề: Tiêu chuẩn hiện hành trong kiểm nghiệm coliform và E.coli" sau đây có nội dung trình bày tổng quan về coliforms và E.coli, các phương pháp định tính, định lượng, các tiêu chuẩn hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo.

   

  ppt58p nguyenvanlieu09 09-06-2015 39 12   Download

 • Bài thuyết trình: Kiểm định Melamine trong thực phẩm có nội dung giới thiệu chung về Melamine, thực trạng và tác hại của Melamine trong thực phẩm và các phương pháp kiểm định Melamine mở rộng. 

  ppt21p nguyenvanlieu09 09-06-2015 31 10   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 194-94 về Vacxin thú y quy trình kiểm nghiệm vacxin kép tụ huyết trùng và đóng dấu lợn nhược độc. Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin kép nhược độc chế tạo từ chủng vi khuẩn tụ huyết trùng AvPs.3 và chủng đóng dấu lợn VR.2, vacxin có chất phụ gia là thạch, dạng lỏng. Mời các bạn tham khảo.

  doc2p suti91 13-11-2015 11 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-4:2011 trình bày nội dung về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 4: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin vô hoạt phòng hội chứng giảm đẻ ở gà, sản xuất từ chủng vi rút Egg Drop Syndrome 76 (EDS), dạng đông khô.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 14 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-5:2011. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 5: Vắc xin ung khí thán. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin ung khí thán vô hoạt, sản xuất từ các chủng vi khuẩn Clostridium chauvoei.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 15 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-6:2011 trình bày về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 6: Vắc xin Gumboro nhược độc. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vắc xin sản xuất từ phôi gà hoặc tế bào đã được gây nhiễm bằng một chủng vi rút Gumboro nhược độc hoặc vô độc tự nhiên, dạng đông khô. Mời các bạn tham khảo.

  doc9p chuotchuot09 03-12-2015 22 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-8:2011. Tiêu chuẩn trình bày về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 8: Vắc xin dịch tả lợn nhược độc. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin sản xuất từ các chủng vi rút dịch tả lợn nhược độc, dạng đông khô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 33 7   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 193-94. Tiêu chuẩn ngành về Vacxin thú y. Quy trình kiểm nghiệm vacxin phó thương hàn lợn vô hoạt. Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô hoạt chế tạo từ các chủng vi khuẩn Salmonella cholerasuis, có hoặc không có chất bổ trợ, dạng lỏng.

  doc1p suti91 13-11-2015 14 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-1:2011 trình bày về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 1: Vắc xin phó thương hàn lợn nhược độc. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin phó thương hàn lợn nhược độc, sản xuất từ các chủng vi khuẩn Salmonella cholera suis, dạng đông khô.

  doc5p chuotchuot09 03-12-2015 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-2:2011. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 2: Vắc xin viêm gan siêu vi trùng vịt. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin viêm gan siêu vi trùng vịt, sản xuất từ chủng vi rút viêm gan vịt, dạng đông khô.

  doc5p chuotchuot09 03-12-2015 17 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-7:2011. Tiêu chuẩn về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 7: Vắc xin nhiệt thán nha bào vô độc chủng 34 F2. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm nghiệm vắc xin sản xuất từ chủng vi khuẩn nhiệt thán nha bào vô độc, không sinh giáp mô; vắc xin có hoặc không có chất bổ trợ, dạng lỏng hoặc đông khô.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 13 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 195-94 về Vacxin thú y và quy trình kiểm nghiệm vacxin gumboro nhược độc. Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ phôi gà hoặc tế bào đã được gây nhiễm bằng một chủng virút Gumboro (Infections Bursa Disease Virus - IBDV) nhược độc hoặc vô độc tự nhiên. Vacxin dạng đông khô.

  doc2p suti91 13-11-2015 24 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 196-94. Vacxin thú y, quy trình kiểm nghiệm vacxin đậu gà. Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ một chủng virút đậu nhược độc thích hợp (đậu gà, đậu gà tây, đậu bồ câu) trên phôi gà hoặc tế bào. Vacxin dạng đông khô. Mời các bạn tham khảo.

  doc1p suti91 13-11-2015 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản