Quy trình sản xuất thức ăn ở hộ gia đình

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quy trình sản xuất thức ăn ở hộ gia đình
  • Với vị trí được xác định là ngành công nghiệp then chốt trong chiến lược phát triển công nghiệp chung, 20 năm qua ngành công nghiệp ô tô nhận được sự bảo hộ toàn phần của Nhà nước, với mục đích tạo ra một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế xã hội to lớn, có sức cạnh tranh và tạo ra dấu ấn riêng về ngành công nghiệp Việt Nam. Bài viết nêu lên về công nghệ và qui trình sản xuất lắp ráp 4 loại hình ô tô.

    pdf5p lalala06 30-11-2015 77 18   Download

  • Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của nuôi tôm đó là thức ăn, nó bao hàm cả hiệu quả kinh tế của việc sản xuất và phát triển bền vững. Trong nuôi tôm, tôm cần có thức ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết để phát triển, vì vậy việc sử dụng thức ăn tốt sẽ mang lại kết quả cao.

    pdf3p nkt_bibo42 06-02-2012 160 34   Download

  • Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Việt Nam từ những năm 2007, tập trung ở 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình trồng chè, ưu tiên những hộ gia đình nghèo. Một trong những ưu tiên hỗ trợ của SNV đối với ngành chè là thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất chè, trong đó có quy trình VietGAP và tiêu chuẩn hữu...

    pdf32p cuongnh282 26-06-2012 227 78   Download

Đồng bộ tài khoản