Xem 1-18 trên 18 kết quả Quy trình xk
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “hoàn thiện quy trình xk mặt hàng rau quả tại tổng công ty rau quả việt nam”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p thu_nguyet 26-07-2010 77 43   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: hoàn thiện qui trình xk mặt hàng rau quản tại tổng công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p tengteng11 13-12-2011 57 12   Download

 • Ngày nay, chiến lược CNH hướng về XK đang được mọi quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nó, nhằm mang lại những thành công cho những nước muốn thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu. Đặc biệt với nước ta hiện nay thì trong lĩnh vực quan hệ kinh doanh Quốc tế. Chúng ta đã có những bước tiến khá lạc quan, hàng hóa của ta được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới góp phần tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước và tạo công ăn việc làm cho người dân....

  pdf66p ngochanh 29-07-2009 322 141   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng qui trình xk và một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình xk mặt hàng rau quả của tổng công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p chipmoon 05-09-2012 112 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện quy trình xk mặt hàng rau quả tại tổng công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p kimku10 07-09-2011 76 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hoàn thiện quy trình xk mặt hàng rau quả tại tổng công ty rau quả việt nam”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p antigone89 11-02-2012 22 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . Mẫu THÔNG BÁO THU PHÍ CỦA ĐẠI LÝ BAO THANH TOÁN NHẬP KHẨU (BP đầu mối BTT gửi CN bên XK/bán

  doc1p banhcauvong 24-05-2013 55 3   Download

 • Ngày nay, chiến lược CNH hướng về XK đang được mọi quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nó, nhằm mang lại những thành công cho những nước muốn thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu. Đặc biệt với nước ta hiện nay thì trong lĩnh vực quan hệ kinh doanh Quốc tế. Chúng ta đã có những bước tiến khá lạc quan, hàng hóa của ta được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới góp phần tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước và tạo công ăn việc làm cho người dân.

  doc69p minhtri 22-07-2009 446 249   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 47 14   Download

 • . §å ¸n tèt nghiÖp T§H46 n NguyÔn V¨n Tó _ Líp ∑ (Y k =1 n k − a. X k ) = S = min. (3.35) LÊy vi ph©n theo a ta cã: -2 ∑ (Yk − a. X k ) .Xk = 0 k =1 (3.36) ⇒ a. ∑ X = k =1 k n n 2 ∑X k =1 n k .Yk 2 ⇒a= ∑X k =1 k .Yk / ∑ X víi Xk.Yk = 96,82. k =1 k n Thay sè vµo ta cã: a = 96,82 = 5470. 0,0177 VËy ta cã: Y = 5470.X . Thay y = Y vµ x = l−îng x vµ y lµ: y= 5470 x 1 ta cã hµm sè biÓu diÔn sù t−¬ng quan cña hai ®¹i X Tõ hµm trªn...

  pdf11p phuoctam47 02-08-2011 29 5   Download

 • Ngày nay, chiến lược CNH hướng về XK đang được mọi quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nó, nhằm mang lại những thành công cho những nước muốn thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu. Đặc biệt với nước ta hiện nay thì trong lĩnh vực quan hệ kinh doanh Quốc tế. Chúng ta đã có những bước tiến khá lạc quan

  pdf66p tengteng10 12-12-2011 29 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . Thông báo thanh toán gián tiếp (CN bên XK/CN bên bán/BP đầu mối lập)

  doc1p banhcauvong 24-05-2013 43 3   Download

 • Trong chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2,..., Xk.

  pdf56p womanhood911_06 02-11-2009 433 213   Download

 • Trong phương trình hồi quy tuyến tính đa tham số ,biến số Y có liên quan đến k biến số độc lập. Phương trình tổng quát: Y(x0,x1,…xk) =B0+B1X1+…+BkXk. Trắc nghiệm thống kê: Đối với một phương trình hồi quy ý nghĩa thống kê của các hệ số Bi được đánh giá bằng trắc nghiệm t (phân phối student) trong khi tính chất thích hợp của phương trình được đánh giá bằng trắc nghiệm F (phân phối Fisher) ...

  doc6p huynhvando_101 12-10-2010 842 196   Download

 • Khái niệm nguyên vật liệu: Vật liệu là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc do doanh nghiệp chế biến cần thiết cho quá trình hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. b- Khái niệm công cụ dụng cụ: CCDC là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định để được coi là TSCĐ, vì vậy CCDC được quản lý và kế toán như các loại vật liệu. 2 - Đặc điểm của nguyên vật liệu, công...

  pdf90p lotus_123 15-12-2012 106 52   Download

 • . Giao hàng XK cho cảng: - Giao Danh mục hàng hoá XK ( Cargo List) và đăng ký với phòng điều độ để bố trí kho bãi và lên phương án xếp dỡ - Chủ hàng liên hệ với phòng thương vụ để ký kết hợp đồng lưu kho, bốc xếp hàng hoá với cảng - Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan và kho hàng, - Giao hàng vào kho, bãi của cảng.

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 78 36   Download

 • “EPZ là một khu vực tương đối nhỏ phân cách về mặt địa lý trong quốc gia nhằm mục tiêu thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hướng về XK, bằng cách cung cấp cho các ngành công nghiệp này những điều kiện về đầu tư và mậu dịch thuận lợi hơn so với phần lãnh thổ còn lại của nước chủ nhà”

  ppt18p yenhoangbank321 25-06-2013 34 12   Download

 • Bài giảng Thông tư 64/2013/TT-BTC trình bày về văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung thông tư 64/2013 như phân biệt rõ việc sử dụng HĐ GTGT và HĐ XK; số liên HĐ bán tài sản phải đăng ký QSH, QSD; chữ viết trên hóa đơn; tiêu thức dấu của người bán trên HĐ; trường hợp không cấp HĐ; lập HĐ theo ngày của siêu thị;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf9p daihocquocgia32 18-07-2014 14 3   Download

Đồng bộ tài khoản