Quyền bình đẳng

Xem 1-20 trên 914 kết quả Quyền bình đẳng
 • Đối với chương trình học lớp 12 môn Giáo dục công dân chúng tôi sàng lọc những bài giảng hay nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Trong bài giảng các nội dung của bài học được sắp xếp rõ ràng, giúp cho học sinh dễ hiểu qua đó cho các em biết về nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo, đồng thời ủng hộ chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

  ppt42p trongdung2222 02-04-2014 382 109   Download

 • Cuộc sống của chúng ta hiện nay đã được nhà nước và pháp luật bảo vệ trong đó có quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống.

  ppt52p trongdung2222 02-04-2014 351 105   Download

 • Với những giáo án được biên soạn kĩ lưỡng về nội dung và hình thức trong bộ sưu tập quý vị có thể tham khảo. Thông qua môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống các em bổ sung kiến thức về khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực.

  doc31p baobong2222 01-04-2014 484 113   Download

 • Đề tài: Quyền bình đẳng nam nữ trong lĩnh vực giáo dục – thực trạng và giải pháp nhằm làm rõ một số khái niêm về giới, bình đẳng xã hội và bình đẳng giới, từ đó đi sâu vào nguyên dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giới trong giáo dục ở nước ta hiện nay nhằm đưa ra một số giải pháp góp phần làm giảm tình trạng trên ở Việt Nam.

  doc21p lychop 07-09-2014 197 81   Download

 • Với bài giảng Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống học sinh biết được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh. Hy vọng với bài giảng này các thầy cô giáo sẽ giảng dạy tốt hơn.

  ppt35p baobong2222 01-04-2014 155 44   Download

 • Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ Với cách hiểu như trên, văn hoá pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị pháp luật mang bản chất giai cấp công nhân hướng đến cái đúng, cái tốt, cái đẹp một cách tích cực và tiến bộ. Hồ Chí Minh viết:

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 41 6   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf14p luanan014 17-07-2014 45 9   Download

 • Quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines. Quyền con người trong đó có quyền của phụ nữ là vấn đề mang tính toàn cầu được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc và các văn bản pháp luật quốc tế khác. Quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines. Quyền con người trong đó có quyền của phụ nữ là vấn đề mang tính toàn cầu được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc và các văn bản pháp luật quốc tế khác. ...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 44 7   Download

 • Bộ giáo án môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 5 cho chúng ta đã biết được quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Tổng hợp bài soạn giáo án được soạn thảo theo từng phần, dễ hiểu, dễ tiếp thu giúp cho các em hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Ngoài ra còn biết phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

  doc20p baobong2222 01-04-2014 360 79   Download

 • Thông qua những giáo án trong bộ sưu tập các thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo. Trong cuộc sống của mỗi con người đều có sự bình đẳng như nhau trước pháp luật về các quyền của công dân không ai được xâm phạm các quyền đó. Để hiểu như thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.

  doc14p baobong2222 01-04-2014 205 50   Download

 • Các vấn đề về người khuyết tật đang ngày càng được xem xét dưới góc độ quyền con người. Tư tưởng cơ bản của luật nhân quyền dưa trên quan điểm tất cả mọi người đề có quyền bình đẳng.Đặc biệt quyền được sống cuộc sống đầy đủ có gá trị.

  pdf71p hongdiep 12-06-2009 307 119   Download

 • Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. ViÖt Nam gia nhËp ngμy 24/9/1982.

  doc21p langtudaohoa_031 02-10-2010 276 76   Download

 • Mở đầu bản Tuyện ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã trích bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước mỹ như sau: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

  ppt26p papayas 24-06-2012 213 58   Download

 • Để củng cố kiến thức về bài học: Công dân bình đẳng trước pháp luật của bộ môn Giáo dục công dân 12 mời các bạn tham khảo những bài giảng trên. Bước đầu tiên chúng ta phải biết khái niệm về bình đẳng trước pháp luật. Hiểu được thế nào là công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.

  ppt30p baobong2222 01-04-2014 247 55   Download

 • Một số nét khái quát về quyền bình đẳng phụ nữ trong pháp luật Việt Nam Mục đích của quy định này là nhằm ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng trong việc đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, trách nhiệm nộp bảo hiểm là của doanh nghiệp nhưng trách nhiệm thu, chi thuộc về bảo hiểm xã hội. Không thể quy định như vậy để ràng buộc doanh nghiệp được....

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 42 12   Download

 • Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng của phụ nữ Nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo đảm hơn nữa các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động, tác giả bài viết đưa ra một số kiến nghị sau đây:

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 40 16   Download

 • Thực hiện các quyền bình đẳng cơ bản của phụ nữ theo CEDAW tại Việt Nam hiện nay Trường hợp doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và người lao động thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ngoài những khoản trên, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khoản tiền ngang với mức quy định trong Luật bảo hiểm xã hội.

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 25 7   Download

 • Ebook Con đường tới Bình đẳng Giới này do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức quốc tế vầ Phát triển Bền vững của Đức và Quỹ phát triển phụ nữ Liên hợp quốc sẽ giúp bạn hiểu thêm về mối quan hệ giữa ba sự kiện (Công ước xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ, Hội nghị Cấp cao thiên niên kỷ) và tầm quan trọng của CEDAW.

  pdf52p thanhnga 10-06-2009 375 234   Download

 • Luận của Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2006. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới.

  doc16p bechut91 13-01-2011 597 149   Download

 • Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập vói thế giới vấn đề nam,nữ bình quyền lại càng được chú trọng hơn bao giờ hết.Luật Bình đẳng giới là đạo luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam....

  ppt33p buithaihieu 19-04-2011 647 158   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản