Quyền đại diện chủ sở hữu

Xem 1-20 trên 62 kết quả Quyền đại diện chủ sở hữu
 • Thông tư 81/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc10p diennghia 19-08-2009 142 8   Download

 • Bản chất của cơ chế thực thi quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước song sự tự do này trong lĩnh vực luật lao động cũng có những giới hạn nhất định. Cụ thể, đối với quyền tự do giao kết hợp đồng, cần lưu ý các quy định về cấm tuyển dụng trẻ em (hoặc người chưa thành niên) vào làm việc hoặc những công việc bị cấm đối với lao động nữ sinh con......

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 22 4   Download

 • Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện (Principal agent problem) là một vấn đề quan trọng liên quan đến một số khó khăn nảy sinh do tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều hành. Vấn đề này đã được các học giả nước ngoài quan tâm từ lâu, nhưng nó mới được chú ý hơn ở Việt Nam hiện nay. Bài viết này đã làm rõ vấn đề chủ sở hữu và người đại diện trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam có đặc điểm khác biệt với các doanh...

  pdf7p mat_vang 26-12-2012 49 14   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.10 - danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty tnhh một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 161 13   Download

 • Cần có sở hữu tư nhân đất đai Theo đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), dự thảo đã thống nhất đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 50 10   Download

 • Công văn 6746/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng Công ty ĐT&KD vốn nhà nước

  pdf2p diennghia 19-08-2009 83 3   Download

 • Hãy phân tích luận đề: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu". Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai như thế nào? Tại sao nhà nước Việt Nam qui định khung giá cho từng loại đất? Nhằm mục đích gì?

  pdf4p 123tien0o0 31-10-2013 112 20   Download

 • Thông tư số 47/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf11p lawdn3 31-10-2009 119 17   Download

 • Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc đổi tên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/1/2013, đại diện chủ sở hữu nhà nước ở Tổng Công ty này là Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 28 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) bql*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p maytreo 16-07-2010 77 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi danh sách người đại diện ttheo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphurua 25-10-2010 32 3   Download

 • Thông tư số 81/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdt3 02-12-2009 37 2   Download

 • Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  pdf29p phuocql31 07-11-2009 293 113   Download

 • Trong Luật Đất đai 2003, ghi: “ Đất đai thuộc sở hữu tòan dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” ( điều 5); Nhà nước thực hiện quyền định đọat đối với đất đai , trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai.

  pdf7p miumiungon 06-02-2012 35 8   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. CHƯƠNG I N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G Đ iề u 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn...

  pdf92p abcdef_42 01-11-2011 35 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN QUYỀN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM TỪ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VỀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 23 5   Download

 • Trong Luật Đất đai 2003, ghi: “ Đất đai thuộc sở hữu tòan dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” ( điều 5); Nhà nước thực hiện quyền định đọat đối với đất đai , trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai.

  pdf8p miumiungon 02-02-2012 18 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với công ty tnhh một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p duakimconuong 15-11-2011 39 1   Download

 • Luật Đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Cuốn sách sau đây nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf77p lalala7 07-12-2015 8 1   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể,nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp... Cá nhân, pháp nhân và cá chủ thể khác của pháp luật dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)......

  pdf0p doxuan 07-07-2009 350 68   Download

Đồng bộ tài khoản