Quyền hành pháp

Xem 1-20 trên 4621 kết quả Quyền hành pháp
 • sự cần thiết phải hoàn thiện quyền hành pháp trong cơ cấu quyền lực nhà nước việt nam hiện nay. Quyền hành pháp là một nhánh quyền trong cơ cấu quyền lực nhà nước Việt Nam, có chức năng rất quan trọng đối với đời sống xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay.

  pdf49p vaio1111 03-09-2012 119 48   Download

 • Quyền hành pháp và chức năng của quyền hành pháp Luật phòng, chống mua bán người khi liệt kê các nhóm hành vi bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã xác định các hành vi được quy định tại các điều 119 và 120 BLHS là nhóm hành vi thứ nhất trong các nhóm này. Các nhóm hành vi khác được liệt kê trong Luật này là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân...

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 32 11   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm quyền lực chính trị; thực hiện quyền lực chính trị; quyền hành pháp trong thực hiện quyền lực chính trị được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chuyên đề 1: Tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf27p cuonghuyen0628 05-11-2015 48 10   Download

 • Thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 về việc thành lập Đoàn giám sát Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 218 50   Download

 • Bài giảng Thẩm quyền hành chính - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm quyền hành chính trình bày quan niệm về thẩm quyền hành chính; phân loại thẩm quyền hành chính; nguyên tắc, phương pháp, hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính. Đây là tài liệu tham khảo chuyên ngành Quản lý hành chính.

  pdf45p tuoihaimuoi32 19-06-2014 111 45   Download

 • Bài giảng Thẩm quyền hành chính - Chương 3: Thẩm quyền áp dụng cưỡng chế hành chính gồm ba nội dung, trình bày khái quát chung về cưỡng chế hành chính; thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính trong những trường hợp khẩn cấp.

  pdf46p tuoihaimuoi32 19-06-2014 104 35   Download

 • Vào thời tất cả các quốc gia lớn ở châu Âu đều có chế độ quân chủ cha truyền con nối thì ý tưởng về một vị tổng thống với nhiệm kỳ có giới hạn tự nó đã mang tính cách mạng. Nhưng Hiến pháp được thông qua năm 1787 đã trao quyền hành pháp cho tổng thống và điều đó ngày nay vẫn tiếp tục tồn tại.

  pdf61p phalinh5 07-07-2011 43 11   Download

 • Trong khoa học từ trước đến nay, sự phân biệt cụ thể các mô hình chính thể chủ yếu dựa vào quan hệ giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp mà ít thấy vai trò của quyền tư pháp. Người ta nhận thức rằng, dưới góc độ chính thể, không thấy sự khác nhau giữa tư pháp của hình thức nhà nước này với tư pháp của hình thức nhà nước khác. Điều này được lý giải là: dù nhà nước được tổ chức theo hình thức này hay hình thức khác, thì tư pháp với đặc tính...

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 26 8   Download

 • Cuốn sách trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan, nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf93p lalala7 07-12-2015 37 13   Download

 • Hành chính công vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản lí công (public management), quản trị quốc gia hay quản lí hành chính nhà nước (governance) có sự đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo cách hiểu chung, hành chính công là thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống....

  doc5p goldsea2 04-08-2010 458 246   Download

 • Theo nghĩa thông thường, HC được hiểu: 1) Hoạt động quản lí chuyên nghiệp của nhà nước đối với xã hội. Hoạt động đó và sự quản lí đó nằm trong phạm vi quyền hành pháp, được thực hiện bởi một bộ máy quan chức chuyên nghiệp.

  doc18p nhaquantritaiba 14-06-2011 513 183   Download

 • Bộ máy nhà nước của một quốc gia là một hệ thống thống nhất các cơ quan có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu, tổ chức, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một hệ thống theo nguyên tắc chung thống nhất do pháp luật quy định.

  doc8p bealpha 16-08-2012 931 169   Download

 • Câu 13: Chức năng HCNN là gì? Phân loại các chức năng của HCNN . Chức năng HCNN là loại hoạt động hành chính Nhà nớc đợc tách ra trong quá trình phân công lao động. Quyền lực Nhà nớc về chuyên môn hoá lao động của các cơ quan HCNN đợc thực thi từng thời kỳ nhất định. Thông qua các chức năng HC phản ánh vai trò hoạt động của các cơ quan thực thi quyền hành pháp đối với đời sống xã hội. Quyền hành pháp đối với xã hội đợc thực hiện qua các...

  pdf25p daicahaudau 01-07-2011 320 137   Download

 • Ôn tập Luật hành chính giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức các câu hỏi như: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy- phục tùng; khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính; mối quan hệ giữa LHC và khoa học LHC;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc27p dinhvanthuhien 25-07-2013 338 140   Download

 • Những người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường cần lấy thờ i gian nghỉ việ c để chăm sóc một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng (dù là tinh thần hay thể xác), do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọ ng hơn.

  pdf9p xuantruong 12-06-2009 478 68   Download

 • "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự pháp luật, thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của nhân dân"....

  ppt36p yenhoangbank321 25-06-2013 299 73   Download

 • Bộ máy hành chính nhà nước trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước 1. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Lập pháp 2. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Tư pháp 3. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Hành pháp Tổ chức hành chính nhà nước trung ương Tổ chức hành chính nhà nước địa phương

  ppt349p yenhoangbank321 25-06-2013 181 66   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước trình bày các tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ cấu của hệ thống tổ chức hành pháp Việt Nam, các đặc trưng cơ bản của MH Weber, cách phân loại các tổ chức hành chính nhà nước, đặc tính cơ bản của tổ chức HCNN, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

  ppt28p hoahue91 22-07-2014 249 54   Download

 • Dưới góc độ tổ chức bộ máy NN: Cơ quan hành chính là một bộ phận trong BMNN được chia ra làm ba nhánh: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp.

  ppt0p sony_12 25-06-2013 141 51   Download

 • Người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường có những khuyết tật về thể xác hoặc sức khỏe tâm thần do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn.

  pdf10p thanhsang 10-06-2009 198 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản