Quyền lợi cho người khuyết tật

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quyền lợi cho người khuyết tật
 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 4: Các chính sách và luật pháp về khuyết tật có nội dung giới thiệu, phân tích các văn bản pháp lý quốc tế, các văn bản pháp luật Việt Nam về người khuyết tật, giúp học viên hiểu được các pháp lý về người khuyết tật từ đó bảo vệ quyền lợi cho họ.

  ppt68p hoa_lan91 17-06-2014 121 38   Download

 • Người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường có những khuyết tật về thể xác hoặc sức khỏe tâm thần do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn.

  pdf10p thanhsang 10-06-2009 198 34   Download

 • (BQ) Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 1 - Phần giới thiệu) tập trung sâu vào vấn đề trao quyền thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hòa nhập và tham gia của người khuyết tật, thành viên gia đình họ và cộng đồng trong tất cả các quy trình phát triển và ra quyết định. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt một số thông tin cơ bản về: Phân tích tình trạng; lập kế hoạch và thiết kế chương trình.

  pdf56p cuonghuyen0628 07-11-2015 22 3   Download

 • Nhiều Windows trên Tiếp cận: Đánh giá các công trình trường bằng cách tham gia Mobility Khiếm và AbleBodied Sử dụng PPGIS C. Castle và C. Jarvis 13,1 GIỚI THIỆU tại cuộc họp năm 2001 của Ủy ban quyền người khuyết tật (DRC) ước tính 8,5 triệu người tàn tật trong UK1, trong số đó hơn 1,8 triệu tuyên bố lợi ích cho di động difficulties2.

  pdf16p gaucon_ngoan 27-12-2011 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản