Quyền photocopy tác phẩm

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyền photocopy tác phẩm
 • Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung, pháp luật quyền tác giả nói riêng là nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu tác phẩm với lợi ích của xã hội. Một trong những lĩnh vực thể hiện rất rõ chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện nguyên tắc này là lĩnh vực sao chép tác phẩm.

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 47 11   Download

 • Tất cả các quyền. Quyền của THG Megson được xác định là các tác giả của tác phẩm này đã được khẳng định trong theo quy định của Bản Quyền, kiểu dáng và Bằng sáng chế Luật 1988 Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép bất kỳ hình thức vật chất (bao gồm cả photocopy hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện truyền thông

  pdf61p myngoc1 04-10-2011 26 7   Download

 • Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện, photocopy, cơ khí, điện tử, ghi âm,, quét hoặc, ngoại trừ theo các điều khoản bản quyền tác giả, kiểu dáng và Bằng sáng chế Đạo luật 1988

  pdf74p banhbeo4 08-11-2011 27 7   Download

 • Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện, photocopy, cơ khí, điện tử, ghi âm,, quét hoặc, ngoại trừ theo các điều khoản bản quyền tác giả,

  pdf49p meomap4 06-12-2011 27 5   Download

 • Bản quyền © năm 1997 của Alexander D. Ryer. Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin và hệ thống phục hồi, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả.

  pdf10p myngoc5 20-09-2011 22 4   Download

 • Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép bất kỳ hình thức vật chất (bao gồm cả photocopy hoặc lưu trữ trong môi trường bất kỳ phương tiện điện tử và có hay không thoáng qua hoặc ngẫu nhiên một số sử dụng khác của ấn phẩm này) mà không có sự cho phép bằng văn bản của tác giả, ngoại trừ theo quy định của quy định quyền tác giả.

  pdf66p myngoc2 04-10-2011 43 4   Download

 • Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép bất kỳ hình thức vật chất (bao gồm cả photocopy hoặc lưu trữ trong môi trường bất kỳ phương tiện điện tử và có hay không thoáng qua hoặc ngẫu nhiên một số sử dụng khác của ấn phẩm này) mà không có sự cho phép bằng văn bản của tác giả, ngoại trừ theo quy định của các quy định của Bản quyền,

  pdf27p myngoc1 04-10-2011 22 3   Download

 • Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện, photocopy, cơ khí, điện tử, ghi âm,, quét hoặc, ngoại trừ theo các điều khoản bản quyền tác giả

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 22 3   Download

 • Bản quyền C năm 1994, năm 1997 bởi Joel A. Shapiro Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, photocopy, hay nói cách khác, mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của tác giả.

  pdf25p myngoc2 04-10-2011 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản