Quyền sở hữu đối với sáng chế

Xem 1-20 trên 32 kết quả Quyền sở hữu đối với sáng chế
 • Tên gọi xuất xứ hàng hoá Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó...

  pdf7p trannhu 07-07-2009 304 80   Download

 • Bài viết Đánh giá hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam chỉ ra điểm khác biệt của quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế dưới góc độ tiếp cận là hàng hóa vô hình so với hàng hóa khác.

  pdf11p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 9 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm làm sáng tỏ bản chất của chế độ sở hữu toàn dân đối với với tài nguyên rừng đồng thời nghiên cứu nội dung cách thức thực hiện quyền sở hữu rừng ở Việt Nam theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng từ đó đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về sở hữu rừng ở nước ta.

  pdf58p phamthanhnga261 27-07-2015 62 18   Download

 • Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau: - Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;...

  pdf2p truongan 10-07-2009 598 102   Download

 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ( sau đây gọi là " thiết kế bố trí", kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó.

  pdf0p trannhu 07-07-2009 413 70   Download

 • Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

  pdf29p littleduck801 12-04-2011 171 66   Download

 • Phần 2 của ebook "Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp)" gồm 3 chương trình bày các nội dung: bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích, bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN, thực thi quyền sở hữu công nghiệp.... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf137p kiemtienthatkho 06-03-2015 62 28   Download

 • Mục đích của đề tài này là nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn thông qua các quy định pháp luật và thực tiễn của Việt Nam về bảo hộ sáng chế có liên quan đến cân bằng lợi ích, đặt trong mối tương quan với pháp luật và thực tiễn trên thế giới.

  pdf15p hannguyetti 09-04-2017 5 3   Download

 • 1. Khái niệm Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN (sáng chế, giải pháp hữu ích…) hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định.

  doc19p quachtruong 04-06-2011 96 21   Download

 • Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  doc52p manhquynh 10-10-2009 93 11   Download

 • QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định. Điều 781.

  pdf7p lavie7 22-06-2011 41 4   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quyền sáng chế trong sở hữu trí tuệ. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Hệ thống pháp luật về sáng chế, điều kiện bảo hộ sáng chế, đối tượng bảo hộ sáng chế, ngoại lệ và hạn chế quyền đối với sáng chế, nội dung bảo hộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_01 03-11-2015 12 4   Download

 • 1. A. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU 1. I. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu Quyền sở hữu là một chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng. Việc nhà nước công nhận các quyền năng của chủ sở hữu đã tạo điều kiện cho các chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp được thực hiện các quyền năng của mình đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, hay có thể nói là được pháp luật bảo hộ.

  pdf2p hoathietmoclan 17-09-2011 122 40   Download

 • Sở hữu Trí tuệ (STTT) là sự công nhận của xã hội đối với những nỗ lực về trí tuệ. Đó là sự độc quyền ban ra để ghi nhận sự đóng góp của các sáng tạo trí tuệ cho xã hội. Đó là một quyền sở hữu vô hình. Việc sử dụng SHTT của một đối tượng thứ ba không tước đoạt được quyền sở hữu của sở hữu chủ. Như vậy, quyền SHTT là quyền để hạn chế người khác sử dụng quyền này. Sự mở rộng quyền này tùy thuộc vào phạm vi quyền hạn quy định...

  ppt174p hoangyen999 04-05-2013 56 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, cơ chế thực thi của việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản và trên cơ sở đó đưa ra hướng hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về Bảo hộ nhãn hiệu.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 5 4   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm của độc quyền sáng chế và ứng xử của doanh nghiệp giúp các bạn nắm bắt được những nội dung về đặc điểm của độc quyền sáng chế, ứng xử của doanh nghiệp đối với độc quyền sáng chế. Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 6 1   Download

 • 9 cẩm nang quản lý Xuất phát từ các tính chất đặc thù của tài sản trí tuệ, quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu...) sẽ không có giá trị nếu như chúng không được quản lý và khai thác trên thực tế.

  pdf4p kimyen_ir 09-08-2010 138 51   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp để các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam đạt trình độ sáng tạo được cấp patent theo quy định của pháp luật, đồng thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với các bài thuốc cổ truyền, khi các quốc gia khác đang có xu hướng chiếm đoạt tri thức truyền thống.

  pdf11p nganga_03 23-09-2015 35 5   Download

 • Tài liệu Các nguy cơ đối với quyền tiếp cận thuốc trong Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương tại Chương trình Tiếp cận Thuốc Toàn cầu có nội dung giới thiệu đến bạn một số kiến thức cơ bản như sau: Khả năng áp dụng công nghiệp - tính hữu dụng, bảo hộ các hình thức mới, cách thức hoặc phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã có (cũ), các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa bằng sáng chế, điều chỉnh thời hạn b...

  pdf17p tieppham3 05-06-2015 15 3   Download

 • Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Đặt vấn đề, vị trí của Patent đối với sự phát triển của nền Khoa học và Công nghệ, tiềm lực Khoa học và Công nghệ của Việt Nam so với một số quốc gia trong khu vực thông qua số lượng Patent, về lĩnh vực công nghệ mà Patent đề cập, về khả năng Patent được áp dụng, một số khuyến nghị về sách phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

  pdf10p nhanmotchut_3 19-10-2016 9 2   Download

Đồng bộ tài khoản