Quyết định 01/ttg

Xem 1-20 trên 268 kết quả Quyết định 01/ttg
 • Quyết định 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Xây dựng 4

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 49 2   Download

 • Quyết định 01/2004/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Toà án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtttotung2 29-10-2009 109 11   Download

 • Quyết định 01/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp

  pdf4p hasang 19-08-2009 39 5   Download

 • Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025

  doc5p thienthan 19-08-2009 33 2   Download

 • Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf6p thanhdieutran 14-04-2014 21 0   Download

 • Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf22p saoanhnovoicochong 26-01-2015 9 0   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

  pdf2p saoanhnovoicochong 26-01-2015 16 0   Download

 • Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf22p saoanhnovoicochong 26-01-2015 21 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTCBLĐTBXH; mẫu BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf3p la-vie 31-12-2010 377 52   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định của thủ tướng chính phủ số 10/2007/qđ-ttg ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của việt nam

  doc32p aoxanhhstc 11-12-2010 212 24   Download

 • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

  doc4p chuongvd 25-11-2010 80 23   Download

 • Quyết định 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại

  pdf3p lythong 18-08-2009 139 21   Download

 • Quyết định 92/2005/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 188 20   Download

 • Quyết định ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển do Thủ tướng chính phủ ban hành.

  pdf8p hkquoc 14-01-2011 120 19   Download

 • Quyết định 72/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  pdf2p uyenson 19-08-2009 145 14   Download

 • Quyết định 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  pdf5p tramvo 19-08-2009 155 14   Download

 • Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

  pdf8p hoangchau 19-08-2009 140 12   Download

 • Quyết định 141/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p tramvo 19-08-2009 63 12   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020" trên phạm vi cả nước;

  pdf3p conchokon 22-09-2012 46 10   Download

 • Quyết định 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

  pdf2p lythong 18-08-2009 124 9   Download

Đồng bộ tài khoản