Quyết định 04/1999/qđ/btc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quyết định 04/1999/qđ/btc
 • Quyết định 04/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bóng đèn hình ti vi

  doc2p anhphuong 17-08-2009 30 2   Download

 • Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bóng đèn hình ti vi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 34 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BKH-BTC về việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawgd7 22-11-2009 42 4   Download

 • - Năm 1999: Thực hiện Quyết định số 05/1999/QĐ-BTC, ngày 25/04/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu, kỳ hạn 2 năm lãi suất 7%/năm. Hà Nội được giao kế hoạch huy động 2000 tỷ đồng, đã thực hiện 807 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. - Năm 2000: Thực hiện Quyết định số 28/2000/QĐ-BTC, ngày 25/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu, kỳ hạn 2 năm lãi suất 7%/năm.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 86 12   Download

Đồng bộ tài khoản