Quyết định 1019/ttg

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định 1019/ttg
 • Quyết định 1019/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)

  doc4p quynhson 19-08-2009 27 3   Download

 • Quyết định số 1019/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 31 5   Download

 • Quyết định số 1019/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd1 04-11-2009 98 4   Download

 • Quyết định số 1019/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt12 02-12-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p keodualadua 14-12-2012 27 4   Download

 • PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

  pdf7p luatsuminhtri 19-06-2013 34 3   Download

Đồng bộ tài khoản